Nieuws

18-05-2018 | Samen sterker in Coöperatie AISHEL07-05-2018 | NHN brengt jaarverslag 2017 uit24-04-2018 | Op weg naar een gezondere bevolking in 203023-04-2018 | De kracht van de nieuwe zorgcoöperaties21-03-2018 | Opleidingen en bedrijven dichter bij elkaar brengen14-03-2018 | ‘De uitspraak van minister Arie Slob dat ‘als de school vertrekt, ook de jonge gezinnen vertrekken’ is fictie.’30-01-2018 | Voornemens en speerpunten 201809-01-2018 | Interactieve bijeenkomst economisch profiel Leudal21-12-2017 | Rapport schudt de Achterhoek wakker18-12-2017 | Park Leudal-Oost en gemeente Leudal zetten samen schouders er onder.29-11-2017 | Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) verhuist naar het Kennis en Innovatiehuis23-11-2017 | Zorg? Dat regelen we zelf!08-11-2017 | Het wordt dringen bij het Torentje voor innovatieve regio’s…-nieuwsbrief november 201707-11-2017 | Bouwcampus Fryslân eerste stap van vernieuwend Noordoost-Friesland02-11-2017 | Friesland ‘beste circulaire regio’ van Nederland26-10-2017 | Slotbijeenkomst cocreatie Wmo Lingewaard25-10-2017 | NFW verhuist van Burgum naar Buitenpost23-10-2017 | Innovatiecluster Bouw Noordoost-Fryslân van start20-07-2017 | Eerste landelijke regiodeal voor vitale economie18-07-2017 | De noordoost Friese economie in de versnelling19-06-2017 | Limburg wil meer arbeidsparticipatie19-06-2017 | Economische agenda Hoeksche Waard15-05-2017 | Transitieatlas voortgezet onderwijs Voorne-Putten15-03-2017 | Nieuwsbrief Public Result17-02-2017 | Bijeenkomst raads- en Statenleden in Kollum goed bezocht16-02-2017 | De kracht van het samenwerken: Kees Stob over de staat van de Zuid-Limburgse economie13-02-2017 | Intentieakkoord getekend voor kwalitatief goed onderwijs22-12-2016 | Nieuwsbrief Transitieatlas leerlingendaling20-12-2016 | Samen de schouders onder de noordoost Friese economie19-12-2016 | Kansrijke initiatieven voor zorgcooperaties presenteren zich10-12-2016 | Proef verschil!01-11-2016 | Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg11-10-2016 | Grensontkennend samenwerken in het voortgezet onderwijs27-09-2016 | Nieuwsbrief Public Result13-07-2016 | Innoveren door co-creëren: we beginnen morgen!01-07-2016 | Evaluatie stichting Participatie en Emancipatie Professional (PEP Den Haag)30-06-2016 | Nederland in balans30-06-2016 | Smart Water strategie Goeree-Overflakkee17-06-2016 | Schuiven op niveau09-06-2016 | Uitvoeringsprogramma ‘Koers voor een vitaler Limburg’07-06-2016 | Werkconferentie en pandencarrousel Huisvesting Bijzondere Doelgroepen20-05-2016 | Perinatale sterfte in Den Haag neemt af11-05-2016 | Grote betrokkenheid bij de toekomst van het primair onderwijs op Voorne-Putten04-04-2016 | Procesbegeleider aan de slag in de Alblasserwaard22-03-2016 | 2,5 jaar anticipeerprogramma succesvol10-02-2016 | Nieuwsbrief Public Result02-02-2016 | Leiden Bio Science Park groeit en bloeit30-01-2016 | Uitzending Nieuwsuur over wijkenaanpak22-01-2016 | Arbeidsmarktconferentie Alblasserwaard-Vijfherenlanden12-01-2016 | Tweede Kamer bespreekt rapporten Evaluatie Krimpconvenanten11-01-2016 | Artikel Schoolfacilities: De Transitieatlas is een belangrijk hulpmiddel bij de vorming van IKC’s10-11-2015 | Evaluatieonderzoek Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vanuit lerend perspectief30-10-2015 | Publicatie rapport Deetman-Weekers over Limburg27-10-2015 | Hoge opkomst bij gedachtenexperiment rondom de toekomstbestendigheid van het primair onderwijs in de Westelijke Mijnstreek20-10-2015 | Impressie bijeenkomst Sportcafé Almere13-10-2015 | Samen werken aan de kwaliteit van het primair onderwijs in Zuid-Limburg30-09-2015 | Eindrapport Transitieatlas Midden-Holland aangeboden aan Raad30-09-2015 | Open debat over de toekomstvisie voor wonen op Goeree-Overflakkee30-09-2015 | Grote betrokkenheid bij toekomstige opgaven Zorg & Welzijn op Goeree-Overflakkee24-09-2015 | Eindrapport Atlas van Noordoost Fryslân gepresenteerd20-09-2015 | Economische ambitie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden10-09-2015 | Eerste bijeenkomst Ôs Dörp in Haler02-09-2015 | Samen aan de slag in Ôs Dörp02-09-2015 | Transitieatlas zorgt voor bewustwording in Groene Hart24-07-2015 | Ôs Dörp zijn we samen08-07-2015 | Hoge opkomst bij vruchtbare dialoog over de toekomstige onderwijsstructuur in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden10-06-2015 | Regio aan de bal bij Sportatlas Midden-Limburg03-06-2015 | Grote opkomst bijeenkomst Transitieatlas detailhandel Hoeksche Waard16-05-2015 | Speciale bijlage over de Schilderswijk (Den Haag) in Trouw12-05-2015 | Nieuw in de Buurtscan: de Transitieatlas30-04-2015 | Raadsleden en colleges gemeenten in gesprek over de toekomstige voorzieningenstructuur Midden-Limburg tijdens de Masterclass11-04-2015 | Hoe ziet Voorne-Putten er straks uit?11-04-2015 | Noord Holland Noord en De Kop Werkt!03-03-2015 | Atlas van Noordoost Fryslân Sport trapt af tijdens sessie in Buitenpost17-01-2015 | Sportatlas van Noordoost Fryslân12-01-2015 | Blog Henkjan Kok: ‘Transitieatlas: optimale spreiding basisonderwijs’08-01-2015 | Forse leerlingendaling in de Achterhoek18-12-2014 | LED Stakeholdersconferentie 2014: “We hebben goud in handen”17-12-2014 | 400 banen minder voor Achterhoekse basisschoolleraren in 202511-12-2014 | Aan de slag met de Transitieatlas; hoe om te gaan met demografische veranderingen10-12-2014 | Transitieatlas voorzieningen Midden-Limburg10-12-2014 | Geïnspireerde blik op de toekomst in verdiepingssessie Zorg en Welzijn Noordoost-Frsylân21-11-2014 | Succesvolle aftrap transitieatlas welzijn en zorg in Midden Limburg18-11-2014 | Atlas van Noordoost Fryslân primair onderwijs: Aan de slag met toekomstscenario’s12-11-2014 | Interview: Sociale Wijkzorgteams – Vinden, Verbinden, Aanpakken!22-09-2014 | Atlas van Noordoost Fryslân: zorg en welzijn voor grote opgave31-07-2014 | Aftrap met een dialoogtafel24-07-2014 | Lange adem vereist voor voortgezet onderwijs in Noordoost Fryslân24-07-2014 | Atlas van Noordoost Fryslân primair onderwijs: de toekomst van het basisonderwijs in een dunbevolkte regio17-06-2014 | Op stap met nieuwe partners tijdens slotsessie Transitieatlas Midden-Limburg16-06-2014 | Leerzame en dynamische bijeenkomst Transitieatlas in Midden-Limburg30-05-2014 | Limburgse Versnellingstafels: van ideeën naar concrete business26-05-2014 | Transitieatlas Cultuur Midden-Limburg verkent creatieve antwoorden op demografisch vraagstuk11-03-2014 | Het Stein van morgen03-03-2014 | Karsten Klein opent deze week drie ouderencentra04-01-2014 | Nieuwsbrief II Anticipatieprogramma Bevolkingsdaling Zuid-Holland01-10-2013 | Nieuwsbrief Anticipatieprogramma Bevolkingsdaling Zuid-Holland06-06-2013 | Aanbieding Adviezen decentralisatie AWBZ aan de gemeente Den Haag01-04-2013 | Platform 31 over Werken aan Wijken28-03-2013 | Transitieatlas brengt effect van beleidskeuzes in kaart21-03-2013 | Eerste resultaat dialoogtafel Hoeksche Waard04-03-2012 | Aanbieding Evaluatie Uitvoeringsagenda New Towns aan Tweede Kamer01-05-2011 | Publicatie Werken aan Wijken16-08-2010 | FD: Kies voor economische topregio’s27-11-2009 | Actieplan bevolkingsdaling ‘Krimpen met kwaliteit’