DEAL-Model Wijken

Bewoners, ondernemers, scholen of buurtverenigingen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. Hoe kun je deze initiatieven maximaal faciliteren en partijen aan zet brengen?

Het DEAL-model (Doen, Energie, Afspraken, Lef) zorgt voor concrete samenwerkingsafspraken tussen partijen in de stad en in de wijk. Deze samenwerkingsafspraken zijn zakelijke afspraken. Er valt veel te winnen door kennis, ervaring en budgetten te bundelen.

Het uitgangspunt is een zakelijke en resultaatgerichte aanpak met behulp van businesscases. Partijen werken mee aan de aanpak, omdat ze er zelf profijt van hebben. Een businesscase is daarmee een kort inhoudelijk en zakelijk antwoord op de problematiek met duidelijke consequenties voor inzet mensen en middelen financiën, planning, doel en resultaat.

Het gebruik van de DEAL-model is een interactief proces met een uitgekiende inhoudelijke en procesmatige agenda. Er wordt gewerkt met een brede groep van sleutelfiguren, koplopersgroepen en uitwerkteams om breed draagvlak te houden maar ook voldoende meters te kunnen maken.

Concrete resultaten: Een doorbraakplan, businesscases en een intentieovereenkomst waarin quick wins de start vormen van het proces.

Het DEAL-model is een instrument dat door Public Result al meer dan 10 jaar wordt gebruikt in diverse projecten op het gebied van openbare ruimte en zwerfafval (regiemodel), campusvorming in het onderwijs, accommodatiebeleid, het Haagse akkoord Gezond Geweten en wijkenaanpak. Het model is in de praktijk getoetst en kent een concreet uitgewerkt handboek.


Nieuws