Onze producten

Public Result hecht veel waarde aan innovatie. Innovatie op het gebied van strategie en beleidsimplementatie, organisatie en bedrijfsvoering en detachering en werving. Met onze brede ervaring hebben we deze omgezet in diverse producten.

Transitieatlas

Krimp & Bevolkingstransitie 

DEAL-Model

Stedelijke netwerken 

Interactieve gebiedsdoorlichting

Stedelijke netwerken 

Caseloadtool

Wonen, welzijn en zorg 

Economische transformatiemonitor (ETM)

Economie 

Evaluatie

Economie