Proeftuin ‘Maak verschil’ Noordoost Fryslân Economie

Resultaten in het kort

Resultaten in het kort
• Regionaal economisch profiel
• Meerjarige ambitie vastgesteld
• Verkenningen voor vervolgstappen
• Innovatieve coalities (3 o’s) gesmeed

 

Over dit project

Noordoost Fryslân is een van de zes regio’s die als proeftuin is aangewezen naar aanleiding van het op 15 maart verschenen rapport ‘Maak Verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Tijdens het VNG jaarcongres werd een oproep gedaan aan samenwerkende gemeenten en regio’s om zich aan te melden als proeftuin. Het doel van de proeftuinen is om, vanuit de bestaande praktijk, de vervolgstappen te verkennen naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport ‘Maak verschil’.

De zes proeftuinen, waaronder dus Noordoost Fryslân, gaan elk aan de slag met eigen doelen. Het eindresultaat van de proeftuin dat Noordoost Fryslân voor ogen heeft is een scherpe analyse van het economisch profiel / DNA van de regio, waar vervolgens een uitvoeringsprogramma onder komt te hangen. Hier wordt, ook in de fase na afloop van de proeftuin, uitvoering aan gegeven door overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de regio.

Samen met de ondernemers, de Fryske Akademy, prof. dr. Pieter Tordoir, het ministerie van BZK, regiogemeenten en de provincie geeft Public Result invulling aan de proeftuin Noordoost Fryslân. Met behulp van de Vitaliteitsscan van de Fryske Akademy, een geografische analyse van Tordoir en de Economische Transformatiemonitor is de economische structuur en potentie van de regio onderzocht. Op 29 november zijn resultaten met ondernemers, bestuurders, onderwijspartijen en wetenschappers getoetst en verrijkt tijdens een werkbijeenkomst. Zij hebben zich uitgesproken voor de ambitie om in 2025 € 400 mln. extra toe te voegen aan het Bruto Regionaal Product.

 

Op 2 februari en 9 maart hebben vervolgbijeenkomsten plaatsgevonden waar innovatieve coalities tussen onderwijs overheid en ondernemers vervolgstappen in de uitvoering hebben verkend om de ambitie waar te maken. Acties richten zich op de arbeidsmarkt en op innovatie en ondernemerschap in de regio. De regio wil de afspraken vastleggen in een zogenaamde regiodeal, waarvan het concept is gevoegd bij de bestuurlijke rapportage over de proeftuin.

 

27 maart zijn de resultaten van alle proeftuinen gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >