Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek Economie, Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

De Achterhoek is een bruisende regio die volop inzet op economische vitaliteit en leefbaarheid. Met kracht wordt ingezet op groei en innovatie in sectoren als de smart industry, agrifood, health en logistiek.

De vraag die daarbij steeds meer een rol zal gaan spelen is: Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten kunnen leveren? En welke rol kan het beroepsonderwijs daarbij spelen? Gegeven de verwachte leerlingendaling heeft deze opgave des te meer urgentie.

Om zicht te krijgen op de toekomstige arbeidsvraag en daar met het aanbod op in te kunnen spelen, ontwikkelt Public Result met de zogenaamde Transitieatlas een aantal scenario’s. Deze scenario’s betreffen de ontwikkeling van het onderwijsaanbod 2025 met het oog op de leerlingendaling.

Tegelijk wordt met de Economische Transformatiemonitor de mogelijke potentie in de economie en de veranderende vraag naar arbeid in 2025 in beeld gebracht. In de Achterhoek wordt hierbij in het bijzonder gekeken naar het (v)mbo, omdat deze instellingen in de regio gevestigd en geworteld zijn.

Nieuws

Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >