Optimalisatie Maatschappelijk Vastgoed Rotterdam Wijken

De gemeente Rotterdam is al een aantal jaar bezig met de beheersbaarheid van de vastgoedportefeuille maatschappelijk vastgoed. Daar komt bij dat door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed steeds minder goed op elkaar aansluiten. Ook zijn er politieke en beleidsmatige ambities om de keten van voorzieningen meer op gebiedsniveau op elkaar aan te sluiten en tot een integraal aanbod te komen. Vragen die daarbij worden gesteld zijn o.a.: kan het met minder? Hoe kunnen we jaarlijkse tegenvallers in de exploitatie voorkomen? Zijn er slimme keuzes te maken in het anders omgaan met minder vierkante meters? Waar gaan we in functionele kwaliteit investeren en waar niet? Welke objecten lenen zich eventueel voor verkoop? En als we minder in stenen stoppen, kunnen we dan meer geld aan mensen besteden in het aanbod dat gerealiseerd wordt in het maatschappelijk vastgoed?

De ontwikkelingen rond het maatschappelijk vastgoed vragen om een doeltreffend en duurzaam antwoord voor optimalisatie binnen de Rotterdamse wijken. Telkens is het de vraag hoe de kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van deze voorzieningen kan worden afgewogen, telkens rekening houdend met het specifieke DNA van de Rotterdamse gebieden (sociaaleconomische en fysieke structuur). Public Result heeft de gemeente Rotterdam hierbij ondersteund. Met de Transitieatlas zijn scenario’s gemaakt om met kaartbeelden inzichtelijk te maken welke consequenties bepaalde beleidsuitgangspunten zoals maximale spreiding of multifunctionaliteit hebben. Dit is voor twee pilotgebieden integraal in kaart gebracht en gedynamiseerd voor onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen.

 

Voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen (GGZ-doelgroepen) is bijvoorbeeld ingezoomd op bestaande en benodigde woonzorgvoorzieningen. Zie voor een uitgebreide beschrijving hier.

Nieuws

Over kennisgebied Wijken

Wijken

De eigen wijk moet een plek zijn waar het prettig is om te leven en waar de inwoners de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten in te zetten. ...

Lees verder >