Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd boven water hebben weten te houden tijdens de crisisjaren blijven kwetsbaar. De werkloosheid is nog relatief hoog en voor velen vallen de positieve macro-economische berichten dan ook niet te rijmen met de dagelijkse realiteit, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Tegelijk met het economisch herstel is er hernieuwde aandacht voor de stedelijke regio’s die o.a. tot uiting komt in de agenda stad. De aantrekkende economie en de aandacht voor de stad

kunnen tezamen zorgen voor een stevige impuls in de stedelijke economie.

Daarbij is een aantal vragen voor CEO’s, directeuren, beleidsmakers en onderzoekers aan de orde waar Public Result zich mee bezig houdt:

• Waar verdienen we ook over tien jaar nog ons geld mee?
• Wie zijn de medewerkers die dat geld gaan verdienen en hoe houden of krijgen we die hier?
• Hoe versterken we de toegang tot kennis en het innovatief vermogen van het mkb?
• Wat is er voor nodig om je op deelgebieden van de economie te ontwikkelen tot wereldspeler?

Gerelateerde projecten
Projecten economie Alle projecten