Economische agenda Hoeksche Waard 19-06-2017

In de Hoeksche Waard is op 15 mei 2017 een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor stakeholders uit de regio. Belanghebbenden vanuit de overheid, en ondernemers gingen met elkaar in gesprek over het versterken van de economische positie van de Hoeksche Waard.

Samenwerken aan thema’s als onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie en ondernemerschap, hoe vind je elkaar, hoe geef je het vorm en wat is de meerwaarde van samen op trekken?

Interactieve stemronde

De bijeenkomst werd geopend door burgemeester Waaijer van de gemeente Strijen, bestuurlijk opdrachtgever van de Economische Agenda Hoeksche Waard. Nadat hij iedereen van harte welkom heette, gaf hij het woord aan de dagvoorzitter Eric Spaans. Op basis van een interactieve stemronde wakkerde hij de dialoog aan onder de aanwezigen over de economie van de Hoeksche Waard. Toppunten daarbij waren de bereikbaarheid van de regio en de zorgen over de arbeidsmarkt. En dan met name over de onvoldoende samenwerking tussen de ondernemers en de onderwijsinstellingen. Het voor de arbeidsmarkt behouden van jonge inwoners, die in de grote steden gaan studeren en vaak niet meer terugkeren naar de Hoeksche Waard, was een onderwerp wat veel discussie opriep. Men vond het daarom erg jammer, dat het onderwijs op deze avond niet vertegenwoordigd werd en vroeg zich af hoe zij het onderwijs beter kunnen gaan betrekken. Daarbij was de boodschap duidelijk: doorbreek de negatieve spiraal en ga anders denken. Verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven is noodzakelijk, want daar moet de verandering plaatsvinden.

Werksessies

Aan de aanwezigen werd gevraagd om zich op te geven voor een van de drie werksessies, die ieder geleid werd door een gespreksleider uit het werkveld. In de werksessie ‘Hoe vergroten we de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard als vestgingsplaats?’ stonden deelnemers stil bij hoe je de samenwerking tussen verschillende stakeholders kunt verbeteren. De verbinding vond hier dan ook meteen plaats; onderling werden visitekaartjes uitgewisseld en er werden concrete vervolgstappen afgesproken.

In de werksessie ‘Samenwerking en innovatie: wat zijn de mogelijkheden en wat kunnen we doen?’ werd er gekeken naar de meest kansrijke sectoren voor innovatie in de Hoeksche Waard en hoe bedrijven uit verschillende sectoren (nog meer) kunnen samenwerken om te innoveren. De kansen van de Hoeksche Waard liggen in de sectoren waar de regio op dit moment al sterk in is, zoals de agrarische sector. Volgens de deelnemers van de werksessie zou het voor het imago en de bekendheid van de Hoeksche Waard beter zijn om als één geheel naar buiten te treden.

Bij de werksessie ‘Hoe versterken we de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt?’ werd het onderwijs duidelijk gemist. Desondanks hebben de deelnemers aan deze sessie een flink aantal aanbevelingen kunnen doen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij de belangrijkste boodschap voor een goede samenwerking tussen het onderwijs en de ondernemers was, dat ze dezelfde taal spreken en dat men elkaar regelmatig blijft spreken.

Werken bij Public Result?