De kracht van interim 18-02-2019

< Beleidsplan arbeidsmigranten Neder-Betuwe < Interim

 

De gemeente Neder-Betuwe zocht op korte termijn ondersteuning bij de aanpak van huisvesting voor arbeidsmigranten. Public Result kon een passende interim-oplossing bieden. Afdelingsmanager René van Mil en senior adviseur Wido Scholte vertellen over hun ervaringen.

Neder-Betuwe is een gemeente met 24.000 inwoners, waaronder zo’n 2.000 arbeidsmigranten. Traditioneel zijn deze arbeidsmigranten vooral werkzaam in de fruitteelt en landbouw, maar tegenwoordig werken ze ook steeds meer in andere sectoren zoals de logistiek en de bouw. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de lokale economie. Tegelijkertijd is het met de huisvesting van arbeidsmigranten vaak droevig gesteld. Niet zelden wonen ze (illegaal) in vakantieparken of op andere locaties die ongeschikt zijn voor permanente bewoning.

Adequate huisvesting voor arbeidsmigranten

Een van de speerpunten uit het coalitieakkoord van 2018 van de gemeente Neder-Betuwe is dan ook te zorgen voor een goede, adequate huisvesting voor arbeidsmigranten, vertelt René van Mil, afdelingsmanager Fysieke pijler bij de gemeente. Er moest een Plan van Aanpak Huisvesting Arbeidsmigranten komen. De toenmalige beleidsmedewerker Wonen was hierbij betrokken, totdat naar een andere gemeente vertrok. René: ‘Het Plan van Aanpak was bijna af. Om ervoor te zorgen dat het PvA binnen afzienbare tijd kon worden afgerond, zijn we op zoek gegaan naar een interim-kracht die snel aan de slag kon.’

Goede ervaringen

En zo kwam Public Result in beeld. René vertelt: ‘Een jaar of tien geleden had ik in mijn vorige gemeente goede ervaringen opgedaan met Wido Scholte als tijdelijk beleidsmedewerker Wonen. Daarom moest ik nu ook meteen weer aan hem denken. Hij leek me de geschikte persoon voor deze klus. Via Google kwam ik erachter dat hij tegenwoordig bij Public Result werkt, dus ik pakte meteen de telefoon. Bleek hij net die middag terug te komen van vakantie! De week daarna kon hij al bij ons aan de slag, voor twee dagen per week.’

Diverse andere terreinen

In eerste instantie zou de opdracht vier maanden duren, totdat er een nieuwe vaste beleidsmedewerker was gevonden. Wido hield zich in die periode niet alleen bezig met de afronding van het PvA, maar hij zette zich ook op diverse andere terreinen in. Zo was hij betrokken bij beleid en regelgeving rond woonwagens en beschermd wonen en bij het herijken van prestatieafspraken met de woningcorporatie. Ook onderhield hij contacten met een groot aantal stakeholders, waaronder uitzendbureaus, werkgevers en bedrijven die zich bezighouden met flexconcepten voor tijdelijke huisvesting.

Aangewezen persoon

Na afronding werd het PvA uiteindelijk in het college vastgesteld, met de benodigde middelen om uitvoering aan het plan te geven. De volgende stap was dan ook een logische, zegt René. ‘Wido’s rol als ad-interim zat er per 1 januari op, hij had zijn stempel gedrukt op het PvA en intussen de contacten met de stakeholders al gelegd. En hij had laten zien dat hij zeer sterk is in het begeleiden van processen. Dus voor mij was het helder. Wido was voor mij de aangewezen persoon om de rol van projectleider op zich te nemen, en om dit project, samen met interne collega’s, externe partijen en de bestuurder, tot een goed einde te brengen.’

Interessant

Het kostte René geen moeite om Wido te overtuigen. Wido: ‘Ik heb de rol van interim-beleidsmedewerker met zeer veel plezier op mij genomen. De huisvesting van arbeidsmigranten is een uitermate interessant onderwerp. Toen ik hier begon, was de materie voor mij grotendeels nieuw. Maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit over welk beleidsonderwerp je het hebt, het gaat er meer om dat je een bepaalde werkwijze hanteert.’

Randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak

Wat zijn volgens Wido de randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak bij een complex project als dit? Wido: ‘Vier zaken komen in deze gemeente bij elkaar. Allereerst hebben we hier een bijzonder bevlogen wethouder. Ten tweede beschikt de gemeente over veel gekwalificeerde mensen binnen verschillende disciplines. Een derde punt, cruciaal voor het welslagen van het project, is dat we in deze kleine gemeente te maken hebben met een beperkt aantal grote werkgevers die nauw met elkaar verbonden zijn. De meesten zijn bijzonder welwillend en zien ook het belang van dit project in. En ten slotte is de Provincie erg geïnteresseerd geraakt in onze aanpak. Zij zijn bereid ons met raad en daad te ondersteunen.’

Handjes dichtknijpen

René is content over de samenwerking met Wido. ‘Als interim beleidsmedewerker heeft hij de lopende zaken goed opgepakt, waardoor de deadlines niet in gevaar kwamen. Ook ben ik erg blij met zijn procesmatige aanpak. Gezien de reikwijdte vraagt dit project nogal wat van iemand. Maar als ik kijk naar de wijze waarop Wido mensen heeft weten te enthousiasmeren, mag ik mijn handjes dichtknijpen met deze projectleider.’

Ontzorgd

René besluit: ‘Dit is een van de vele opgaven waarmee ik als afdelingsmanager word geconfronteerd. Als kleine gemeente moet je voor bepaalde rollen en functies, zeker ook voor tijdelijke, op zoek naar mensen van buiten. Wido heeft mij ongelooflijk ontzorgd en dat doet hij nog steeds. Zo kan ik zelf ook een stapje terug doen en me op andere prioriteiten focussen.’

Ook tijdelijke versterking nodig?

Complexe (verander)opgaven vragen soms een frisse blik, een kwartiermaker die de boel in de steigers zet of een onafhankelijke derde die vastgeroeste onderhandelingen weer op gang kan brengen. Public Result levert graag tijdelijk een impuls aan organisaties. Hier lees je er meer over!

Werken bij Public Result?