Eerste landelijke regiodeal voor vitale economie 20-07-2017

< Regio Deal Noordoost Fryslân

Bron: vn.nl, 20 juli 2017 In het Kennis- en Innovatiehuis Buitenpost tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost Fryslân de Regiodeal 'Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling'. De ondertekenaars beloven een gezamenlijke inzet voor een vitale economie. De regio heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap. De ondertekenaars werken de afspraken uit in een versnellingsagenda voor de komende jaren. Hierin staan voorstellen zoals het stimuleren van innovatie en ondernemerschap en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Kennismakelaar Daarnaast willen veel mkb-ers meer samenwerken met kennisinstellingen, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd of de ingangen om dit te doen. Een kennismakelaar kan hierin een belangrijke rol spelen vanuit bijvoorbeeld het Kennis- en Innovatiehuis. Ook het oprichten van een Bouwcampus is één van de voorstellen.

Werken bij Public Result?