Eindrapport Atlas van Noordoost Fryslân gepresenteerd 24-09-2015

< Atlas van Noordoost Fryslân

Op woensdag 23 september 2015 is het project ‘Atlas van Noordoost Fryslân’ officieel afgesloten. Ruim 160 schoolbesturen, locatiedirecteuren, zorgbestuurders, dorpsbelangen, cliëntenraden, bestuurders van sportverenigingen, woningcorporaties, overheden etc. die het afgelopen jaar bij dit project betrokken waren, waren aanwezig in De Kruisweg in Damwâld.

Slim samen werken

Ruim een jaar zijn de verschillende partijen met elkaar in gesprek geweest om te praten over voorzieningen in Noordoost Fryslân. De uitkomsten van deze gesprekken, eventuele keuzes voor de toekomst en mogelijke oplossingen zijn terug te vinden in het eindrapport Atlas van Noordoost Fryslân. Deze Atlas laat zien wat er op de bevolking af komt en dat gemeenten aan de lat staan voor de toegankelijkheid van haar voorzieningen. Want door de verwachte ontwikkeling van de bevolking in de regio kunnen niet in alle dorpen voorzieningen zoals scholen, sportcomplexen of zorginstellingen in stand worden gehouden. Door slim samenwerken kunnen voorzieningen in de regio echter als geheel op peil blijven, terwijl Noordoost Fryslân leefbaar blijft.

Klik hier hier voor het volledige artikel op de website van Noordoost Fryslân.

Werken bij Public Result?