Eindrapport Transitieatlas Midden-Holland aangeboden aan Raad 30-09-2015

< Transitieatlas PO en VO M-H

Schoolbesturen en gemeenten in de regio Midden-Holland zijn geïnformeerd over het eindrapport Transitieatlas Midden-Holland. Aangegeven is daarbij dat de uitkomsten helder in beeld brengen dat de krimp van het leerlingenaantal consequenties zal hebben voor alle scholen in de regio. Ook is aangegeven dat de verkenning pas het begin is: de uitkomsten worden uitgewerkt in een vervolgtraject.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief bij het eindrapport Transitieatlas Midden-Holland.

Werken bij Public Result?