Samenwerking centraal bij interactieve game maatschappelijk vastgoed 08-04-2019

< Maatschappelijk vastgoed op Goeree-Overflakkee < Interactieve game “Samen bouwen aan maatschappelijk vastgoed”

Op 20 februari kwamen bewoners van Dirksland bijeen in de recreatieruimte van de Geldershof om samen met de gemeente Goeree-Overflakkee een interactieve game te spelen om te bouwen aan een toekomstig voorzieningenaanbod in Dirksland. Met grote betrokkenheid hebben vertegenwoordigers van allerlei groepen uit Dirksland hun inbreng geleverd. Samenwerking van vrijwilligers van de verschillende verenigingen staat centraal in de plannen die de bewoners zelf bedenken, zo blijkt uit de dialoog. De aanwezigen zien in dat dit moet gebeuren willen zij in Dirksland toekomstbestendig worden. Lees hier verder over de bijeenkomst in een korte impressie.

Op 15 april zullen de uitkomsten worden gedeeld om tot een voorkeursscenario te komen. Dit scenario is voor de gemeente de basis om verder uit te werken in een haalbaarheidsstudie.

Werken bij Public Result?