Transitieatlas Cultuur Midden-Limburg verkent creatieve antwoorden op demografisch vraagstuk 26-05-2014

< Transitieatlas voorzieningen M-Limburg

Interactieve bijeenkomst

Een dalend bevolkingsaantal en een veranderende bevolkingssamenstelling vragen mogelijk om een herschikking van het cultuuraanbod. Het is de uitdaging om ondanks een veranderend draagvlak een divers, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod te kunnen blijven bieden in Midden-Limburg. Tijdens de sessie Transitieatlas Cultuur Midden-Limburg hebben vertegenwoordigers van bibliotheken, cultuurverenigingen, cultuurinstellingen en gemeenten deze uitdaging verkend. Met stemtablets, kaartbeelden en een levendige discussie is gezamenlijk een beeld verkregen van de keuzen die moeten worden gemaakt en wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn.

De Transitieatlas

De Transitieatlas is een instrument dat bij deze verkenning kan helpen, door middels interactieve sessies gezamenlijk de belangrijkste vraagstukken op te halen en te verkennen. Na introductie van Joop van Dam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de avond, ging het interactieve gedeelte van start. Kees Stob van bureau Public Result lichtte de werking van het instrument toe en wat van de aanwezigen werd verwacht. Vervolgens gingen de deelnemers in subgroepjes aan de slag om relevante multiple choice vragen én antwoorden te bedenken, die moesten helpen bij de te voeren discussie.

Beeldvorming

De vragen werden direct toegepast tijdens het tweede deel van de avond. Met behulp van stemtablets konden de aanwezigen antwoord geven op de vragen, waarna de ruimtelijke en financiële vertaling van de keuzes inzichtelijk werden gemaakt middels kaartbeelden. Het instrument laat zien welke normen, waarden en criteria belangrijk worden gevonden bij het maken van keuzes op het gebied van het cultuuraanbod.

Normen en waarden 

Uit de gevoerde discussie blijkt dat Midden-Limburg een breed cultuuraanbod voorstaat. Onder meer de schutterij, carnavalsverenigingen, scouting en Jong Nederland vormen een belangrijk onderdeel van dit cultuuraanbod. Ook wordt de noodzaak tot samenwerking hoog geacht en vraagt dit om een veranderende houding van de betrokken organisaties. De bereidheid tot samenwerking biedt nog kansen voor verbetering. Samenwerking zou daarbij op creatieve wijze vorm vormgegeven kunnen worden, door bijvoorbeeld de samenwerking aan te gaan op administratieve en bestuurlijke taken. De eigen identiteit van verenigingen en instellingen kan zo behouden blijven.

Bij afsluiting van de avond bedankte Henk Geraats, wethouder van de gemeente Nederweert, de aanwezigen voor de scherpe en goede discussie. Daarbij stipte hij aan dat er al veel slimme initiatieven worden genomen op het gebied van cultuur, maar dat het aan de regio is om de voordelen van samenwerking nog verder op te zoeken.

Werken bij Public Result?