Tweede Kamer bespreekt rapporten Evaluatie Krimpconvenanten 12-01-2016

< Evaluatie krimpconvenanten

Op donderdag 14 januari 2016 worden de rapporten Evaluatie Krimpconvenanten zoals opgesteld door Public Result besproken in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen overleg (2e agendapunt). Dit betreft de rapporten van de evaluatie van de in 2012 afgesloten convenanten tussen het Rijk en de provincies Groningen, Limburg en Zeeland. Klik hier voor de agenda van het Algemeen Overleg d.d. 14 januari 2016 incl. bijlagen, of download hier  de brief van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) d.d. 24 november 2015 over de Vragen en toezeggingen inzake Bevolkingsdaling en krimp.

Werken bij Public Result?