Lees de blogsover de impact van onze projecten

Alle blogs
Economische structuurversterking
Grensoverschrijdende samenwerking
Huisvesting arbeidsmigranten
Krimp & Bevolkingstransitie
Onderwijs
Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen
Regionale investeringsagenda
Verduurzaming bedrijventerreinen
Wijkenaanpak
Wonen
Zorg

Van toekenning tot ondertekening van een Regiodeal: vijf tips voor de onderhandelingsfase

Regionale investeringsagenda

Huisvesting arbeidsmigranten Rivierenland: een coproductie voor en door de regio

Huisvesting arbeidsmigranten

Transitieatlas primair onderwijs Zutphen, Voorst en Brummen Waardevol hulpmiddel bij complexe veranderingen

Onderwijs

ICT Campus Foodvalley ‘Iedereen voelt de urgentie om samen te werken’

Economische structuurversterking

Hoogwateroefening 2021: Op weg naar onbegrensd samenwerken

Grensoverschrijdende samenwerking

Een coproductie van inwoners, verenigingen en gemeente

Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen, Wijkenaanpak

De succesformule voor een vitale Noordoost-Friese economie

Economische structuurversterking, Nieuws & tips

Samen sterker in Coöperatie AISHEL

Wijkenaanpak, Wonen

Werken bij Public Result?