Lees de blogs over de impact van onze projecten
29-09-2020

Controle en handhaving: essentieel voor een effectief huisvestingsbeleid omtrent arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Ze werken veelal in sectoren waar arbeidskrachten schaars zijn en leveren een essentiële bijdrage...

Lees verder

07-09-2020

Communicatie en informatie, cruciale factoren bij een integrale aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Ze werken veelal in sectoren waar arbeidskrachten schaars zijn en leveren een essentiële bijdrage...

Lees verder

31-08-2020

Integratie en maatschappelijke ondersteuning van arbeidsmigranten: een taak voor ons allemaal

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Ze werken veelal in sectoren waar arbeidskrachten schaars zijn en leveren een essentiële bijdrage...

Lees verder

25-06-2020

Inventarisatie en registratie van arbeidsmigranten: nut en noodzaak

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar geworden om onze economie draaiend te houden. Het is dus van belang dat zij goed worden gehuisvest en kunnen deelnemen aan de...

Lees verder

16-06-2020

Huisvesting van arbeidsmigranten, een urgente opgave

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Ze werken veelal in sectoren waar arbeidskrachten schaars zijn en leveren een essentiële bijdrage...

Lees verder

13-03-2020

Arbeidsmigranten in de Nederlandse samenleving: met z’n allen de schouders eronder

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar geworden in Nederland. Zij doen werk waar onvoldoende Nederlandse werknemers voor te vinden zijn en leveren daarmee een substantiële bijdrage aan onze...

Lees verder

04-03-2020

Huisvesting arbeidsmigranten, een regionaal vraagstuk

Arbeidsmigranten leveren een onmisbare bijdrage aan onze economie, en dus verdienen zij ook fatsoenlijke huisvesting. Maar dat is in de huidige krappe woningmarkt vaak geen...

Lees verder

06-05-2019

Een coproductie van inwoners, verenigingen en gemeente

Het gebruik van maatschappelijk vastgoed – scholen, verenigingsgebouwen, buurthuizen, sportaccommodaties en dergelijke – is de laatste decennia drastisch veranderd. Zo wordt er in krimpgebieden steeds...

Lees verder

11-03-2019

Alleen door samenwerken komen we in Europa verder vooruit

Maatschappelijke problemen worden steeds complexer en vragen om een brede aanpak vanuit meerdere invalshoeken. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is dan ook essentieel. Niet alleen...

Lees verder

18-02-2019

De kracht van interim

De gemeente Neder-Betuwe zocht op korte termijn ondersteuning bij de aanpak van huisvesting voor arbeidsmigranten. Public Result kon een passende interimoplossing bieden. Afdelingsmanager René van...

Lees verder

21-01-2019

Nieuw jaar, nieuwe plannen

Goede voornemens gaan hand in hand met de start van een nieuw jaar. Plannen maken is immers belangrijk als je nieuwe dingen wilt realiseren. In...

Lees verder

08-10-2018

De succesformule voor een vitale Noordoost-Friese economie

In juli 2017 tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost-Friesland de Regiodeal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling’. Zij...

Lees verder

06-09-2018

Een nieuwe thuisbasis

Vanaf 1 oktober heeft Public Result een nieuwe thuisbasis. We verruilen het centrum van Den Haag voor een locatie buiten de stad, die echter minstens...

Lees verder

16-07-2018

Leerlingendaling primair onderwijs: Samen sterk met behoud van de eigen identiteit

In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Het gevolg is een lagere instroom van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor sommige scholen moeten...

Lees verder

03-07-2018

Regiodeal? Samenwerking is de sleutel!

Regio-initiatieven die de (lokale) economie versterken of bijdragen aan betere zorg, onderwijs of natuur, kunnen een beroep doen op het Rijk, dat hiervoor in totaal...

Lees verder

18-05-2018

Samen sterker in Coöperatie AISHEL

Steeds vaker regelen burgers zelf lokale zorg en ondersteuning in hun wijk. Bijvoorbeeld door het opzetten van een maaltijdservice of initiatieven voor dagbesteding. Een van...

Lees verder

23-04-2018

De kracht van de nieuwe zorgcoöperaties

Het sociale domein is volop in beweging. De overheid treedt steeds verder terug en zorg en ondersteuning worden in toenemende mate door bewonersinitiatieven geregeld. In...

Lees verder

21-03-2018

Opleidingen en bedrijven dichter bij elkaar brengen

Eind vorig jaar werd onze Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek gelanceerd, samengesteld door Public Result onder leiding van Henkjan Kok. Het rapport voorspelt voor 2025 een tekort...

Lees verder

30-01-2018

Voornemens en speerpunten 2018

Aan het begin van dit nieuwe jaar is het goed om eens terug te gaan naar datgene wat je ook alweer zo leuk vindt in...

Lees verder