Lees de blogsover de impact van onze projecten

Alle blogs
Economische structuurversterking
Grensoverschrijdende samenwerking
Huisvesting arbeidsmigranten
Krimp & Bevolkingstransitie
Onderwijs
Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen
Regionale investeringsagenda
Verduurzaming bedrijventerreinen
Wijkenaanpak
Wonen
Zorg

Transitieatlas primair onderwijs Zutphen, Voorst en Brummen Waardevol hulpmiddel bij complexe veranderingen

Huisvesting arbeidsmigranten: De gemeenteraad aan zet!

ICT Campus Foodvalley ‘Iedereen voelt de urgentie om samen te werken’

Hoogwateroefening 2021: Op weg naar onbegrensd samenwerken

Een coproductie van inwoners, verenigingen en gemeente

De succesformule voor een vitale Noordoost-Friese economie

Economische structuurversterking, Nieuws & tips

Samen sterker in Coöperatie AISHEL

Werken bij Public Result?