Grensoverschrijdende dealmaking Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale investeringsagenda

Grensoverschrijdende samenwerking biedt voor gemeenten, regio’s en provincies tal van mogelijkheden om de economie vitaal en de regio leefbaar te houden. Om maar enkele voorbeelden te noemen: De drielandentrein EUREKARAIL verbindt mensen over landsgrenzen heen; GrensInfoPunten adviseren werknemers en werkzoekenden over de arbeidsmarkt in het buurland; iPro bevordert innovatie in het bedrijfsleven en grensoverschrijdende clusters. De meeste gemeenten en regio’s zijn zich al lang bewust van de kansen die er liggen en willen die verzilveren.

Samenwerken over de grens gaat niet vanzelf

Grensregio’s zijn vanuit nationaal oogpunt perifeer gelegen. Dit merken ondernemers, werknemers, studenten en bestuurders: zij lopen vaak tegen glazen muren aan als ze over de grens heen zaken willen doen. Voor gemeenten wordt de regionale samenwerking steeds belangrijker om aan alle maatschappelijke opgaven te kunnen voldoen. Krimpregio’s werken samen om voorzieningen en scholen op peil te houden, talent en arbeidskracht aan de regio te binden en clusters op het snijvlak van bedrijfsleven en onderwijs mogelijk te maken. Gemeenten in de grensregio’s met België en Duitsland hebben meer moeite om deze regionale samenwerking op gang te brengen – de structuren zijn anders, verantwoordelijkheden niet duidelijk en bovendien zijn er taal- en cultuurverschillen.

Grensoverschrijdende dealmaking

Gezien de animo bij de betrokken partijen is het hoog tijd om grensoverschrijdende initiatieven met slagkracht en focus te realiseren. In vier stappen gaan wij gezamenlijk vanuit een breed gedragen coproductie proces naar businesscases die het verschil kunnen maken:

Stap 1: Grensoverschrijdende vitaliteit en ambitie

Wat is het DNA van jouw grensoverschrijdende regio en hoe kan zich dat verder ontwikkelen? Samen met betrokken partijen gaan we op zoek naar wat jouw regio onderscheidt en waar de kansen liggen. We ondersteunen met een slimme analyse van de grensoverschrijdende vitaliteit bijvoorbeeld rond economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en voorzieningen en brengen het materiaal tot leven met een gespreksronde.

Stap 2: Doorbraken

Wat zijn belangen van partijen, aan welke doorbraken willen partijen gezamenlijk werken en welke vitale coalities kunnen worden gevormd? We stellen scenario’s op. Partijen bepalen in een brede interactieve sessie de ambities en de doorbraken waar partijen samen aan werken.

Stap 3: Businesscases
Welke concrete maatregelen moeten genomen worden? Wij helpen met een aantal gerichte pressure cookers de vitale coalities bij de totstandkoming en het opstellen van concrete businesscases: niet alleen de maatregel, maar ook de concrete uitgangspunten om tot een sluitende begroting, taakverdeling en planning te komen. We ondersteunen praktisch en inhoudelijk bij de opstelling van de businesscases.

Stap 4: Intentieakkoord

Wat is er nodig om het programma in de markt te zetten? We helpen hier om de dealmaking af te ronden. Laatste hangpunten worden opgelost en de facilitering van het gehele programma wordt geregeld. We helpen bij het opstellen van een intentieakkoord en begeleiden tot de handtekeningen zijn gezet.

Het gebruik van dit DEAL-model is een interactief proces met een uitgekiende inhoudelijke en procesmatige agenda. Er wordt gewerkt met een brede groep van sleutelfiguren, koplopersgroepen en uitwerkteams om breed draagvlak te houden maar ook voldoende meters te kunnen maken. Uiteindelijk is alles mensenwerk met aan de ene kant de harde kant van facts & figures en aan de andere kant de soft skills nodig om cultuur- en taalbarrières te overbruggen. Wij stellen daarvoor een uitgekiend team samen, met o.a. Stefan Michel en Evianne Brouwers die deze barrières als geen ander kunnen overbruggen.

Concrete resultaten:

Een doorbraakplan, businesscases en een intentieovereenkomst waarin quick wins de start vormen van het proces. Het DEAL-model is een instrument dat door Public Result al meer dan 10 jaar wordt gebruikt in diverse projecten om deals te maken. Voor meer informatie en projecten: zie DEAL model.


 
Over kennisgebied Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking

Een grensoverschrijdende samenwerking (GROS) betekent het samenwerken met onze buurlanden voor een betere economische groei en innovatiekracht in de grensregio’s. Dit biedt gemee...

Lees verder >

Werken bij Public Result?