Impactmonitor Economische structuurversterking, Onderwijs

Steeds vaker willen we vooraf weten wat het voorgenomen beleid of een uitvoeringsprogramma oplevert. Bijvoorbeeld in termen van economische groei en banen. Of in hoeveelheid CO2 reductie. Of in termen van verwachte financiële besparingen. Of in termen van personele inzet. In de loop der tijd heeft Public Result een aantal impactmonitors ontwikkeld die aan deze vragen tegemoet komen.

 

Impactmonitor regionale economie

Zo hebben wij in combinatie met onze economische transformatiemonitor een impactmonitor ontwikkeld om concrete projecten op het gebied van innovatie vestigingsklimaat en onderwijs en arbeidsmarkt door te rekenen op bijdrage aan extra economische groei en de aanwas van banen. Dit hebben we uitgevoerd in Alblasserdam Vijfheerenlanden, Zuid Limburg en in Goeree-Overflakkee (momenteel). Voor de regiodeal Noordoost Fryslân hebben we een monitor (voorstel) opgesteld.

 

Impactmonitor maatschappelijke effecten gebiedsontwikkeling

Voor het Rijksvastgoedbedrijf hebben we een verkennende impactmonitor opgesteld naar de maatschappelijke effecten van de (her)ontwikkeling van het vastgoed en de grond in bezit. Dit in het kader van het regionale ontwikkelingsprogramma. Met dit programma  wil het RVB meer dan voorheen met het eigen bezit maatschappelijke impact maken. Een voorbeeld hiervan is om in Arnhem samen met de woningbouwcoöperatie te investeren in de verduurzaming van zowel de rijkskantoren als de corporatiewoningen. Of in Maastricht samen met de gemeente in Rijksvastgoedpanden groepswonen voor jongeren te creëren die gecoacht worden voor hun entree op de arbeidsmarkt.

 

Caseloadtool

Voor de wijkteams heeft Public Result een caseloadtool ingericht om afhankelijk van beoogde resultaten en impact een beeld te krijgen van de noodzakelijke personele inzet.

 

Impactmonitor maatschappelijk vastgoed

Bij de transformatie en verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed willen we telkens weten wat de impact is van de maatregelen op kwaliteit, bereikbaarheid en financiën. Bij de verschillende scenario’s die we opstellen kunnen we de impact op deze variabelen precies weergeven. Tussen de inhoudelijke scenario’s van de Transitieatlas en de gemeentebegroting hebben we een financiële interface ontwikkeld zodat telkens zichtbaar wordt wat het gevolg is van de scenario’s op het saldo van de vastgoedexploitatie van de gemeente.

Geïnteresseerd in onze impactmonitors? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende briefing.

   

  Nieuws

   
  Over kennisgebied Economische structuurversterking

  Economische structuurversterking

  De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel zet door maar (nog) niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd boven water hebben weten...

  Lees verder >
  Gerelateerde projecten
  Rijksvastgoedbedrijf Regionaal Ontwikkelprogramma Verkenning Economisch profiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Economische Transformatiemonitor Goeree-Overflakkee Toon meer gerelateerde projecten Alle projecten

  Werken bij Public Result?