Mantelzorgakkoord Wonen, Zorg

Mantelzorgers zijn meer dan ooit onmisbaar. Als gevolg van de decentralisaties wordt uitgegaan van het versterken van de kracht van inwoners. Zorgen voor elkaar is daarbij een belangrijk concept. Maar dit gaat niet vanzelf en het is dan ook belangrijk om te zorgen dat de randvoorwaarden voor mantelzorg goed geregeld zijn. Tegelijkertijd hebben zorg, welzijn en gemeenten weinig (financiële) ruimte om hier in te investeren.

Een mantelzorgakkoord kan goede samenwerking met en rondom kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers verankeren in een aanpak. Een akkoord ondertekend door betrokken partijen met heldere maatregelen zorgt ervoor dat de krachten worden gebundeld en lange termijn afspraken worden gecombineerd met innovatieve quick wins, bijvoorbeeld op het gebied van respijtzorg, kennisoverdracht, stimulering van mantelzorg, ondersteuningspunten, en de training professionals.

Het uitgangspunt is dat ieder een steentje bijdraagt, waarbij een zakelijke aanpak wordt gehanteerd.

Deze bundeling van energie leidt tot een structurele verbetering van de situatie voor mantelzorgers. Ook voor zorg- en welzijnsprofessionals levert dit winst op doordat de samenwerking met de mantelzorgers goed ingebed is.

Tijdens de uitvoering van het akkoord is het van belang om goed te volgen of de gemaakte afspraken ook waar gemaakt kunnen worden. Onderdeel van de uitvoeringsfase is een goed dashboard en een efficiënt gestructureerd overleg om met elkaar te kunnen bijsturen op inhoud, proces en financiën.

In gemeente Den Haag heeft Public Result de totstandkoming en de uitvoering van het Mantelzorgakkoord gedurende een aantal jaren met succes begeleid, waarbij diverse korte en lange termijn maatregelen zijn vastgelegd tussen de gemeenten en 9 zorg- en welzijnsinstellingen.


Nieuws

 
Over kennisgebied Wonen

Wonen

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Wmo in Lingewaard: bewoners aan zet Intensivering vrijwilligersbeleid Pilot opvang AWBZ bezuinigingen Toon meer gerelateerde projecten Alle projecten

Werken bij Public Result?