Transitieatlas detailhandel Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie, Zorg

Branchevervaging, stijging van internetaankopen en schaalvergroting zorgen voor spanning in detailhandel.

De Transitieatlas detailhandel is een belangrijk inhoudelijk hulpmiddel om de mismatches die ontstaan in de detailhandel door demografische transitie in beeld te brengen.

In de Transitieatlas Detailhandel worden met kaartbeelden verschillende scenario’s en kansenkaarten getoond die mogelijke toekomstige ontwikkelingen en veranderingen weergeven.

De scenario’s zijn bedoeld om een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die belanghebbenden in de regio

belangrijk vinden bij het realiseren van een toekomstbestendige voorzieningenstructuur.

Tijdens een interactieve sessie worden bij aanwezigen criteria opgehaald op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden welke knelpunten nu worden ervaren en welke trends in de eigen regio het meeste spelen. Vervolgens wordt met elkaar besproken welke mogelijkheden er zijn om met genoeg draagvlak de detailhandel toekomstbestendig te maken.

Concrete resultaten: grootste trends en knelpunten inzichtelijk, dialoog over mogelijkheden en kansen, creëren draagvlak voor gezamenlijke aanpak.

De Transitieatlas detailhandel is ingezet in de regio Hoeksche Waard.


Nieuws

 
Over kennisgebied Economische structuurversterking

Economische structuurversterking

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel zet door maar (nog) niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd boven water hebben weten...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Transitieatlas detailhandel H-W Alle projecten

Werken bij Public Result?