Transitieatlas Krimp & Bevolkingstransitie, Regionale investeringsagenda, Zorg

 

Mismatch vraag en aanbod maatschappelijk vastgoed

De bevolkingssamenstelling van dorpen, steden en regio’s verandert. In grote delen van Nederland neemt het aantal jongeren af en het aantal ouderen toe.
Het gevolg is dat verschillende ‘mismatches’ ontstaan tussen vraag en aanbod van winkels, scholen, sportaccommodaties en voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg.
Daarnaast is sprake van bezuinigingen bij de overheid en wordt een groter beroep gedaan op de ‘participatiesamenleving’.

Transitieatlas voor optimalisatie

Dit vraagt om een nieuw evenwicht. De Transitieatlas is een belangrijk inhoudelijk hulpmiddel om dit evenwicht te vinden.

Met de transitieatlas worden kaartbeelden opgesteld die een mogelijke toekomstige voorzieningenstructuur weergeven in de vorm van scenario’s. Dit kan voor meerdere voorzieningen (zoals primair onderwijs, voortgezet onderwijs, welzijn en zorg, buurthuizen sportaccommodaties, culturele voorzieningen) die ook met elkaar gecombineerd kunnen worden tot integrale kaartbeelden. Voor het primair onderwijs beschikken wij over een volledig dynamische applicatie waarmee scenario’s ook volledig in de bedrijfsvoering worden doorgerekend.

 

De scenario’s zijn bedoeld om een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die regionale stakeholders belangrijk vinden bij het realiseren van een toekomstbestendige voorzieningenstructuur. Ook kunnen als vervolgstap op lokaal niveau businesscases worden ontwikkeld door in te zoomen op de omgeving en bedrijfsvoeringsconsequenties verder uit te diepen.

Concrete resultaten zijn: de mismatch in beeld, bewustwording over de consequenties van demografische veranderingen voor het voorzieningenniveau, meer inzicht in belangen van verschillende betrokkenen en scenario’s in de vorm van kaartbeelden en financiële consequenties.

Wilt u meer informatie over de inzet van de transitieatlas of de inzet van een licentie? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende briefing.

De transitieatlas is of wordt ingezet in Almere, Goeree-Overflakkee, Leudal, Rotterdam en Stein en de regio’s Achterhoek, Midden-Limburg, Noordoost Fryslân, Kop van Noord-Holland, Zuid-Limburg, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Midden-Holland en De Liemers.

 

 

 
Over kennisgebied Krimp & Bevolkingstransitie

Krimp & Bevolkingstransitie

Sinds twee decennia neemt het aandeel ouderen in Nederland duidelijk toe. Het aandeel jongeren loopt echter langzaam af. Deze twee tegengestelde bewegingen van ontgroening en vergr...

Lees verder >

Werken bij Public Result?