Transitieatlas Krimp & Bevolkingstransitie, Stedelijke netwerken

 

De bevolkingssamenstelling van dorpen, steden en regio’s verandert. In grote delen van Nederland neemt het aantal jongeren af en het aantal ouderen toe.
Het gevolg is dat verschillende ‘mismatches’ ontstaan tussen vraag en aanbod van winkels, scholen, sportaccommodaties en voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg.
Daarnaast is sprake van bezuinigingen bij de overheid en wordt een groter beroep gedaan op de ‘participatiesamenleving’.

Dit vraagt om een nieuw evenwicht. De Transitieatlas is een belangrijk inhoudelijk hulpmiddel om dit evenwicht te vinden.

Met de transitieatlas worden kaartbeelden opgesteld die een mogelijke toekomstige voorzieningenstructuur weergeven in de vorm van scenario’s. Dit kan voor meerdere voorzieningen die ook met elkaar gecombineerd kunnen worden tot integrale kaartbeelden.

 

De scenario’s zijn bedoeld om een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die regionale stakeholders belangrijk vinden bij het realiseren van een toekomstbestendige voorzieningenstructuur. Ook kunnen als vervolgstap op lokaal niveau businesscases ontwikkeld worden door in te zoomen op de omgeving en bedrijfsvoeringsconsequenties verder uit te diepen.

Concrete resultaten zijn: de mismatch in beeld, bewustwording over de consequenties van demografische veranderingen voor het voorzieningenniveau, meer inzicht in belangen van verschillende betrokkenen en scenario’s in de vorm van kaartbeelden en financiële consequenties.

De transitieatlas is of wordt ingezet in Almere, Goeree-Overflakkee, Leudal, Rotterdam en Stein en de regio’s Achterhoek, Midden-Limburg, Noordoost Fryslân, Kop van Noord-Holland, Zuid-Limburg, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Midden-Holland en De Liemers.

 

 

Nieuws