Je wil samen met alle partners resultaat realiseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je de goede mensen aan tafel krijgt en aansluit bij wat er werkelijk speelt in jouw doelgroep? Hoe boor je alle kennis en creativiteit aan? En hoe zorg je ervoor dat je niet verzandt in een klassieke inspraak proces? Sterker nog hoe maak je ze bewust van het feit, dat meedoen in de beleidsvorming en het uitvoeren ervan kansen biedt en een oplossing kan vormen voor hun probleem? In 4 fasen zorgen wij voor een DEAL (Durf, Energie, Afspraken en Lef )met een duurzaam maatschappelijk resultaat.


Stap 1: Identiteit & ambitie

Wat is het DNA van jouw doelgroep? en hoe kan zich dat verder ontwikkelen? Samen met betrokken partijen gaan we op zoek naar wat jouw doelgroep onderscheidt en waar de kansen liggen. We ondersteunen met een slimme analyse van de belangrijkste facts & figures en brengen het materiaal tot leven.


Stap 2: Doorbraken

Wat zijn belangen van partijen, aan welke doorbraken willen partijen gezamenlijk werken en welke vitale coalities kunnen worden gevormd? We stellen scenario’s op. Partijen bepalen in een brede interactieve sessie de ambities en de doorbraken waar partijen samen aan werken.


Stap 3: Businesscases

Welke concrete maatregelen moeten genomen worden? Wij helpen met een aantal gerichte pressure cookers de vitale coalities bij het totstandkoming en opstellen van concrete bunsinesscases: Niet alleen de maatregel, maar ook de concrete uitgangspunten om tot een sluitende begroting te komen, de taakverdeling en de planning.


Stap 4: Intentieakkoord

Wat is er nodig om het programma in de markt te zetten? We helpen hier om de dealmaking af te ronden. Laatste hangpunten worden opgelost en de facilitering van het gehele programma wordt geregeld. We helpen bij het opstellen van een intentie akkoord en begeleiden tot de handtekeningen zijn gezet.

Onze producten

In elke fase gebruiken we slimme technieken en instrumenten om snel tot de kern van de zaak te komen en partijen goed aan zet te brengen.

Huisvesting arbeidsmigranten

Economie 

Regiodeal

Economie 

Grensoverschrijdende dealmaking

Stedelijke netwerken 

Transitieatlas

Krimp & Bevolkingstransitie 

Interim

Economie 

DEAL-Model

Stedelijke netwerken