Aanpak Gageldonk West Bergen op Zoom Wijken

Gageldonk-West is een wijk ten oosten van de binnenstad van Bergen op Zoom. Het is een wijk die in veel opzichten op achterstand staat ten opzichte van de rest van de stad als het gaat om werkgelegenheid, onveiligheid, overlast, verpaupering, werkloosheid, lage inkomens, weinig

Veel kansen op verbetering

zorg- en welzijnsvoorzieningen en goedkope woningen bepalen het beeld.

Als je echter dieper kijkt, biedt de wijk ook veel kansen op verbetering, het ligt om een mooie plek in Bergen op Zoom – zeer centraal- er is veel bedrijvigheid en het multiculturele karakter is een verrijking van de stad. Als de kansen gegrepen worden biedt de wijk alle mogelijkheden aan haar bewoners om te leven en te wonen, om te leren en te werken en om te spelen en recreëren.

Gageldonk West kan zich ontwikkelen tot een wijk waar mensen plezierig samenleven, jong en oud, autochtoon en allochtoon. Gageldonk West kan zich ontsikkelen als een verlengstuk van het centrum ‘over het spoor’ met een aantal nieuwe stedelijke en mogelijk zelfs regionale functies, aanvullend op de binnenstad.

Woningcorporatie Wonen West Brabant heeft veel bezit in Gageldonk West en investeert actief in de wijk. Public Result heeft hen ondersteund met de aanpak van het gebied.

Nieuws

Over kennisgebied Wijken

Wijken

Kansrijke wijken De eigen wijk moet een plek zijn waar het prettig is om te leven en waar de inwoners de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten in te ...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Gebiedsdoorlichting Alle producten