Behoefteraming AWBZ-Begeleiding Wonen, welzijn en zorg

Het Rijk heeft in 2007 de budgetten van  de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) teruggebracht. Dit had tot gevolg, dat de gemeenten de wegval van deze subsidie voor zorgbehoevende burgers zelf op moesten vangen. Hiervoor hebben zij van het Rijk geld ontvangen, maar de gemeenten investeerden zelf ook in de opvulling van deze wegval.

AWBZ-gelden

Voor een grote gemeente in Nederland heeft Public Result onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente dit gat heeft opgevangen. Er is bekeken of en hoe de mensen die voorheen AWBZ-gelden ontvingen, na het terugbrengen van de budgetten de gewenste zorg ontvingen. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen met behulp van een steekproef onder de cliënten.

 

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten