Economische Transformatiemonitor Kop van Noord-Holland Economische structuurversterking

Voor de Kop van Noord-Holland is een ‘foto’ opgesteld van de regio waarin de thema’s economie, wonen, onderwijs en voorzieningen en zorg in demografisch perspectief zijn geplaatst. In vervolg hierop voert Public Result de Transitieatlas en de Transformatiemonitor uit; bedoeld om de regio meer grip te geven op de consequenties van de economische ambities van de regio en de mogelijkheden en het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de regio te versterken gegeven de ontgroening en vergrijzing.

Ruimtelijk-economisch meerjarenprogramma

Met het ruimtelijk-economisch meerjarenprogramma ‘De Kop Werkt door!’ wordt in de regio een samenhangende economische strategie uitgerold,

met een vruchtbare bodem voor de ambities om het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de regio te versterken.

De Transformatiemonitor focust zich op een nadere concretisering van deze economische ambities van de regio. Er is een vertaling gemaakt naar issues rond arbeidsmarkt, MKB, innovatie, maar ook naar leefbaarheidsthema’s. Ook de samenhang tussen de economische ambities en het vestigingsklimaat en de leefbaarheid zijn nader geconcretiseerd. De analyses en de resultaten zijn verwerkt in een eindrapportage en gepresenteerd in de stuurgroep en in het programmateam De Kop Werkt!.

Werken bij Public Result?