Economische sprongkracht Zuid-Limburg Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 4 economische scenario’s voor 2020
• 1 voorkeursscenario: Brainport 2020 scenario
• Beleidsplan 2014-2020
• Gezamenlijke ambitie steviger verankerd
• Acceleratie-effecten geïdentificeerd
• Acceleratie-effecten gekwantificeerd
• Midterm review

 

Over dit project

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Limburg werken gezamenlijk aan de ambitieuze doelstelling om de economie (uitgedrukt in Bruto Regionaal Product, BRP) tussen 2011 en 2020 met € 8,5 mld. te laten groeien.

Public Result heeft in 2013 met het scenariomodel economische transformatiemonitor getoetst of deze ambitie haalbaar is aan de hand van benchmarkregio’s. Vervolgens zijn vier scenario’s opgesteld die inzichtelijk maken wat dit vraagt van de werknemers van de toekomst in termen van aantallen en productiviteit per werknemer. Hiervan is het voorkeursscenario, het Brainport 2020 scenario, uitgewerkt in opdracht van Limburg Economic Development (LED).

Dit scenario heeft de basis gevormd voor het beleidsplan 2014-2020 van LED (zie download hieronder). Ondertussen was al veel in gang gezet door de gezamenlijke partijen en men stelde de vraag of dit de juiste inzet was om de ambitie te verwezenlijken.

Public Result heeft in 2014 met een innovatieve ‘ex-post’ evaluatie inzichtelijk gemaakt dat de partijen in Zuid-Limburg op de goede weg zijn, maar dat met de huidige inzet ca. € 5 mld. van de beoogde € 8,5 mld. extra bijdrage aan het BRP zou worden gerealiseerd. Op interactieve wijze zijn daarna met stakeholders, waaronder het voltallige bestuur van LED, acceleratie-effecten geïdentificeerd en gekwantificeerd.

Dit zijn de gaspedalen (o.a. verbeteren samenwerking, versterken innovatief vermogen en ketendichtheid en verbeteren van het woon- en leefklimaat) die ingedrukt kunnen worden om een hoger rendement per geïnvesteerde euro te kunnen realiseren.

Eind 2016 heeft Public Result wederom het economisch programma van Zuid-Limburg mogen monitoren. De resultaten zijn, net als met de eerdere midterm review, gepresenteerd tijdens de stakeholdersconferentie van LED. Met de recente ontwikkelingen in de regionale economie kan de regio onverminderd vasthouden aan de ambitie van 8,5 mld. groei. Door toedoen van o.a. de economische crisis is de verwachting dat het doel in 2022 of 2023 bereikt wordt.

Om dat te bewerkstelligen is het noodzakelijk de samenwerking rond de arbeidsmarkt, de innovatiekracht in het mkb en de grensoverschrijdende samenwerking door te zetten. Tijdens de stakeholdersconferentie werd de aanpak van deze speerpunten voor de komende jaren uit de doeken gedaan.

Werken bij Public Result?