Erfpachtconstructies voor koopwoningen in Lingewaard en Overbetuwe Wonen

De twee gemeenten kennen een aanzienlijke woningbouwopgave. Een belangrijk doel van beide gemeenten is mensen in staat te stellen hun eerste woning te kopen. Het gaat zowel om jonge starters als om bewoners van sociale huurwoningen, die daarmee de woning vrijmaken voor anderen die op een sociale huurwoning zijn aangewezen. Door betaalbare koopwoningen te bouwen wordt ingespeeld op de huidige woningvraag en getracht de woningproductie niet te laten stagneren in deze tijd van economische recessie.

Moeilijk om volwaardige betaalbare koopwoningen te realiseren

Dit is niet alleen in het belang van de gemeente, maar ook in het belang van ontwikkelaars, bouwers en aspirant kopers. Gezien de huidige kwaliteitseisen die aan de woningbouw worden gesteld (voldoende woonoppervlak, uitrustingsniveau, energetische kwaliteit en uitstraling), is het echter moeilijk om volwaardige betaalbare koopwoningen te realiseren. Naast de toepassing van innovatieve, kostenbesparende bouwmethoden ligt de oplossing in het verlagen van de grondkosten door de grond in erfpacht aan de koper uit te geven.

Een erfpachtconstructie biedt verder de mogelijkheid juridisch te regelen dat de koper bij verkoop van de woning de woning moet terugverkopen aan de oorspronkelijke verkopende partij. Daarmee kan de woning opnieuw voor de doelgroep (starters c.q. koopstarters) als betaalbare koopwoning in de markt worden gezet. Bovendien geeft dit voor de koper een zekerheid dat hij de woning (tegen taxatiewaarde) kan verkopen, iets dat in een stagnerende woningmarkt niet onbelangrijk is.

Public Result heeft verschillende erfpachtconstructies voor de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe uitgewerkt, die vervolgens zijn beoordeeld op de volgende aspecten: is behoud van de woningen voor de doelgroep mogelijk? Is het voor de grondexploitatie nodig om tot fondsvorming (revolving fund) te komen? Is er sprake van verliezen als gevolg van een marktcontraire grondprijs? Welke financiële risico’s zijn er? en wat betekent het voor de administratie en het beheer door de gemeente?

Nieuws

Werken bij Public Result?