Evaluatie Demowijzer Krimp & Bevolkingstransitie

Het Ministerie van BZK biedt sinds mei 2013 de Demowijzer (www.demowijzer.nl) aan. Een monitoringsinstrument waarmee ontwikkelingen in de krimp- en anticipeergebieden gevolgd kunnen worden. De Demowijzer is ontwikkeld om aan de hand van inzicht in de situatie en ontwikkelingen in verschillende gebieden, een basis te bieden voor een gesprek tussen partijen in een regio (overheden, ondernemers, maatschappelijk middenveld en bewoners) en regio’s te vergelijken en positioneren. Het Ministerie van BZK was voornemens om in 2014 het instrument te updaten. Alvorens hiertoe over te gaan wilde het ministerie een korte evaluatie van de huidige opzet laten uitvoeren.

De kwantitatieve analyse

Public Result voerde in opdracht van het Ministerie van BZK deze evaluatie uit. In de evaluatie werd duidelijk wat de sterke en zwakke punten zijn van de Demowijzer, op basis van zowel een kwantitatieve analyse als een kwalitatieve analyse. De kwantitatieve analyse bestond uit het uitzetten, afnemen en analyseren van een enquête. De kwalitatieve analyse bestond uit het afnemen en analyseren van interviews met respondenten. De resultaten van deze analyses en de daaruit voortkomende conclusies zijn bondig samengevat in een eindrapport.

Nieuws

Werken bij Public Result?