Evaluatie ISV1 Overijssel Regionale investeringsagenda

In de periode november 2004 tot februari 2005 heeft SAD de eerste ISV-periode in Overijssel geëvalueerd in opdracht van de Provincie Overijssel. Public Result heeft ondersteuning geboden bij de documentenanalyse, de interviews en het opstellen van de rapportage.

De evaluatie van ISV 1 besteedde met name aandacht aan de rol van de provincie in het gehele ISV-traject, en in mindere mate aan de processen die in het kader van het ISV binnen de gemeenten speelden.

De evaluatie had tot doel leerpunten te bieden voor de provinciale organisatie en de wijze waarop in de tweede ISV-periode het proces en de gemeenten zullen worden aangestuurd.

Thema’s die centraal stonden tijdens de interviews met programma- en projectgemeenten, waren de meerwaarde van het ISV ten opzichte van de situatie voor die tijd (Wet Stads- en Dorpsvernieuwing), de bijdrage van het ISV aan de realisatie van de door de provincie gestelde prioriteiten, de meerwaarde van de lokale verkenningen van de projectgemeenten en van de Meerjarenontwikkelingsprogramma’s van de programmagemeenten, de mate waarin het ISV als ’trigger money’ heeft gewerkt voor marktinvesteringen en tot slot de ervaringen van de gemeenten met betrekking tot de ondersteuning van de provincie.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Evaluatie Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?