Gebiedsontwikkeling Wonen-Welzijn Wonen, welzijn en zorg

In de nota accommodatiebeleid heeft de gemeente Wassenaar vastgelegd welke accommodaties, in welke omvang, op welke locatie, en in welke vorm Wassenaar nodig heeft, ter realisering van de gemeentelijke beleidsdoelen. Ook geeft de accommodatienota inzicht in de kosten en opbrengsten van de accommodaties. De nota behandelt de kwaliteit van de accommodaties en de nota geeft aanbevelingen over het beheer en de organisatie ervan.

Inwerkingstelling van de accommodatienota vrijgekomen

Enkele locaties zijn door inwerkingstelling van de accommodatienota vrijgekomen voor ontwikkeling van woon- en welzijnsfuncties. Public Result heeft een projectleider geleverd, met de verantwoordelijkheid voor het functioneel en ruimtelijk programma per locatie, het inzicht in de financiële uitgangspunten en randvoorwaarden, de procedure en planning en bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Gebiedsdoorlichting Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten