Gebiedsontwikkeling Wonen-Welzijn Wijkenaanpak, Wonen, Zorg

In de nota accommodatiebeleid heeft de gemeente Wassenaar vastgelegd welke accommodaties, in welke omvang, op welke locatie, en in welke vorm Wassenaar nodig heeft, ter realisering van de gemeentelijke beleidsdoelen. Ook geeft de accommodatienota inzicht in de kosten en opbrengsten van de accommodaties. De nota behandelt de kwaliteit van de accommodaties en de nota geeft aanbevelingen over het beheer en de organisatie ervan.

Inwerkingstelling van de accommodatienota vrijgekomen

Enkele locaties zijn door inwerkingstelling van de accommodatienota vrijgekomen voor ontwikkeling van woon- en welzijnsfuncties. Public Result heeft een projectleider geleverd, met de verantwoordelijkheid voor het functioneel en ruimtelijk programma per locatie, het inzicht in de financiële uitgangspunten en randvoorwaarden, de procedure en planning en bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Gebiedsdoorlichting Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?