Haagse Wijkenaanpak Wijkenaanpak

Resultaten in het kort

• Evaluatie 1e fase wijkaanpak Schilderswijk
en strategie voor vervolg
onderbouwd met MKBA
• Vitale coalitie gevormd Gezond Geweten
• 10-jarenprogramma gezondheid
met quick wins voor 4 wijken
• Campus Teniersplantsoen:
24/7 programma voor jeugd

 

Over dit project

Door de jaren heen is Public Result op verschillende manieren betrokken geweest bij de wijkenaanpak in vier Haagse krachtwijken:

 
    • Schilderswijk
    • Stationsbuurt-Rivierenbuurt
    • Transvaal
    • Zuidwest

Centraal stond daarbij steeds het realiseren van een integrale aanpak. Zo zijn we betrokken geweest bij het realiseren van een campus: een voorzieningencluster met een 24/7 programma voor de jeugd in de Schilderswijk en de herontwikkeling van de Paul Krugerlaan tot een duurzaam economisch gebied. Maar ook de gezondheid van de inwoners van deze wijken had prioriteit.

Er is een vitale coalitie tot stand gebracht van publieke en private partijen die zich gecommitteerd hebben aan meerjaren- programma en de aanpak van de eerste fase van de wijkaanpak in de Schilderswijk is geëvalueerd: hoe verhoudt de voortgang zich tot de oorspronkelijke doelen?

Kenmerkend voor onze inzet is steeds dat aangesloten is bij de sleutelfiguren in het veld en dat er een zakelijke, resultaatgerichte aanpak is neergezet met concrete businesscase. Hiertoe is gebruik gemaakt van het DEAL-model (Doen, Energie, Afspraken, Lef). De resultaten van onze inzet en de adviezen aan de gemeente hebben er aan bijgedragen dat het College met niet aflatende inzet de problemen in de Haagse Krachtwijken en met name de Schilderswijk blijft benoemen en aanpakken.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?