HRM advies en ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de bezuinigingsdoelstellingen Wonen

Veranderende geldstromen en een kortere levenscyclus van producten en diensten zorgen ervoor dat er van de welzijnssector wordt verwacht dat deze meer pro-actief dan reactief te werk gaat. Daarnaast vereist de verschuiving van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving een meer flexibele en strategische inzet van de mensen en middelen van de welzijnssector.

Public Result adviseert, ondersteunt en begeleid een welzijnsinstelling in Den Haag bij het opstellen en uitvoeren van de bezuinigingsdoelstelling.

Strategisch HRM advies

Dit bestaat uit strategisch HRM advies in het advies – en instemmingfase traject OR en concrete HRM ondersteuning, begeleiding en advies in uitvoeringsfase.

De implementatie van de bezuinigingsdoelstelling van deze welzijnsinstelling is een uitdaging. Er zijn in dit proces 2 belangrijke stappen te onderscheiden: het proces dat gaat leiden tot een positief advies op en instemming met de toekomstige plannen van de welzijnsinstelling van de OR. En vervolgens de concrete uitvoering van deze plannen. Dit alles vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij essentiële kennis van binnen en van buiten de organisatie wordt gebundeld.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?