HRM advies en ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de bezuinigingsdoelstellingen Wonen, welzijn en zorg

Veranderende geldstromen en een kortere levenscyclus van producten en diensten zorgen ervoor dat er van de welzijnssector wordt verwacht dat deze meer pro-actief dan reactief te werk gaat. Daarnaast vereist de verschuiving van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving een meer flexibele en strategische inzet van de mensen en middelen van de welzijnssector.

Public Result adviseert, ondersteunt en begeleid een welzijnsinstelling in Den Haag bij het opstellen en uitvoeren van de bezuinigingsdoelstelling.

Strategisch HRM advies

Dit bestaat uit strategisch HRM advies in het advies – en instemmingfase traject OR en concrete HRM ondersteuning, begeleiding en advies in uitvoeringsfase.

De implementatie van de bezuinigingsdoelstelling van deze welzijnsinstelling is een uitdaging. Er zijn in dit proces 2 belangrijke stappen te onderscheiden: het proces dat gaat leiden tot een positief advies op en instemming met de toekomstige plannen van de welzijnsinstelling van de OR. En vervolgens de concrete uitvoering van deze plannen. Dit alles vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij essentiële kennis van binnen en van buiten de organisatie wordt gebundeld.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten