Intensivering vrijwilligersbeleid Wonen

In lijn met de landelijke ontwikkelingen is de gemeente Den Haag in 2014 volop bezig met de voorbereiding van de 3D operatie: de decentralisatie van de Jeugdzorg, de participatiewet en de verdere decentralisatie van AWBZ naar Wmo. De decentralisaties brengen met zich mee dat er meer behoefte is aan de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Public Result was projectleider voor dit omvangrijke project. Door de gemeente was een aantal bouwstenen geformuleerd die zijn uitgewerkt tot concreet (SMART) uitgewerkte deelprojecten. Tevens is draagvlak gecreëerd bij alle betrokkenen. Daarnaast is een effectieve en efficiënte projectorganisatie ingericht waarmee de monitoring is uitgewerkt en belegd. Het programmaplan is aangeboden aan de stuurgroep, waarna de implementatie van start is gegaan.

Onderzoek naar jeugdzorg

Daarnaast is in dit kader een onderzoek uitgevoerd naar de jeugdzorg. Het overkomen van de Jeugdzorg naar de gemeente per 2015 biedt de kans om de inzet van vrijwilligers binnen deze sector op te zetten, te versterken

en tot groei en bloei te laten komen. Een van de geformuleerde bouwstenen voor het vrijwilligersbeleid is dan ook het versterken van de inzet van vrijwilligers in de sector jeugd.

Public Result heeft in beeld gebracht in hoeverre 12 jeugdhulpinstellingen zoals actief in Den Haag al gebruik maken van de inzet van vrijwilligers. Ook is onderzocht welke mogelijkheden en best practices er zijn als het gaat om de inzet van vrijwilligers binnen jeugdhulp.

Deze hebben als basis heeft gediend voor gesprekken met vrijwilligersorganisaties en een aantal jeugdhulpinstellingen. Op basis daarvan zijn 12 business cases opgesteld met kansen voor versterking van de huidige inzet.

Begin 2015 heeft een bijeenkomst met een kopgroep van jeugdinstellingen en de gemeente plaatsgevonden om de opbrengsten en kansen voor het vervolg te bespreken. Public Result heeft deze bijeenkomst voorbereid, een presentatie gegeven en de workshop geleid. Tevens is het verslag van de bijeenkomst opgesteld.

Nieuws

Werken bij Public Result?