Inventarisatie Den Haag Internationale Stad Economische structuurversterking, Wijkenaanpak

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. In de ’Internationale Zone’ wordt daarom een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale instellingen gecreëerd. Veel internationale organisaties zijn al in dit deel van de stad gehuisvest. Bijvoorbeeld het Joegoslavië Tribunaal en het Vredespaleis.

Den Haag Institute for Global Justice

In dit kader is in juni 2011 het Den Haag Institute for Global Justice (DHIGJ) van start gegaan. Het sluit aan bij een niche (ontwikkelingsgebied) waarop ook het Rijk inzet in haar beleid: de versterking van de internationale rechtsorde.

De Gemeente Den Haag wil graag bijdragen aan het versterken van het internationale karakter van de stad om zo dit unieke economische profiel te versterken.

Public Result ondersteunde de gemeente Den Haag tussen 2009 en 2012 bij dit proces,  onder andere met het voeren van een gespreksronde langs ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties.

Nieuws

Werken bij Public Result?