Inventarisatie WWZ voorzieningen Vivare Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen, Wonen

Vivare is één van de grote woningcorporaties in de regio Arnhem. Naast het bouwen, verhuren, verkopen, beheren en onderhouden van huurwoningen, bouwt Vivare ook mee aan zorginstellingen. Op het gebied van Wonen en Zorg wil Vivare op een proactieve manier in de markt aanwezig zijn. Om beter op de vraag in te kunnen spelen was het nodig zowel de vraag als het bestaande of reeds geplande aanbod goed te inventariseren. Voor een goed beeld van de verhouding tussen vraag en aanbod is het aanbod een tweede factor die geïnventariseerd diende te worden.

De vraag naar huisvesting door cliënten en zorgorganisaties

Public Result heeft Vivare ondersteund bij een inventarisatie van vraag en aanbod naar voorzieningen op het gebied van Wonen en Zorg. Het ging hierbij specifiek om de vraag naar huisvesting door cliënten en zorgorganisaties in het werkgebied van Vivare en om het aanbod van huisvesting door Vivare.

Nieuws

Werken bij Public Result?