Invoering wabo in de gemeente Rheden Wonen

In 2009 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd, ook omgevingsvergunning genoemd. De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat burgers en ondernemers één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu kunnen aanvragen en krijgen. De omgevingsvergunning vereist daarom onder andere een integrale afweging tussen milieu, ruimtelijke ordening, water, bouwvoorschriften en aanlegvoorschriften. Verschillende afdelingen van de gemeenten zijn beleidsmatig, dan wel in de uitvoering, betrokken bij de invoering van de Wabo.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Na de invoering van de Wabo gaat het om één aanvraag bij één loket met één beslissing na één procedure met één beroepsgang en één toezichthouder. Het ministerie van VROM heeft gemeenten gevraagd vroegtijdig na te denken over de impact van de omgevingsvergunning op de gemeentelijke organisatie.

Public Result heeft de gemeente Rheden zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteund bij de invoering van de Wabo in opdracht van Beleidstheater. Voor de gemeente Rheden heeft Public Result een traject opgesteld waarmee de gemeentelijke organisatie optimaal is voorbereid op de invoering van de Wabo.

 

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Interim Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?