Kenniscampus in relatie tot Food valley Economische structuurversterking, Regionale investeringsagenda

De Kenniscampus in Ede is een ruimtelijke concentratie van HBO-, MBO- en VMBO-instellingen die nauw samenwerken en in de toekomst onderwijs geven aan 15.000 studenten en leerlingen. De ambities voor de Kenniscampus sluiten bijzonder goed aan bij de agendering van het stedenbeleid zoals de G4 en G32 begin 2010 hebben geformuleerd. Daarbij staat de economische ontwikkeling centraal. De investeringsagenda van de steden wordt sterk gericht op duurzame concurrerende steden en regio’s, het inzetten op hoogwaardige talentontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit in de sociale basis (schoon-heel-veilig, benutten menselijk kapitaal en sociale stijging).

‘new town’ uitvoeringsagenda'

Ook de ‘new town’ uitvoeringsagenda', waaraan Ede een bijdrage heeft geleverd, zet in op deze thema’s. Voor Ede is daarbij vooral de ontwikkeling van ‘Food Valley’ van belang, waarbij het gaat om innovatie en het stimuleren ondernemerschap in de agrifoodsector. De WUR (Universiteit van Wageningen) is hierbij de motor, maar ook de Kenniscampus kan een bijdrage leveren.

Het realiseren van de agenda kost uiteraard veel geld, iets wat in deze tijd van bezuinigen een moeilijke boodschap is. Veel kan echter worden bereikt door slimme coalities en een slimme financiering, waarbij 1 + 1 = 3.  Sleutelwoorden hierbij zijn ketenoptimalisatie door samenwerking van de partners in Ede en de regio (waaronder de WUR), het bundelen van financiële stromen en gebruik maken van beschikbare regelingen.

Ten behoeve van een bestuurlijk overleg tussen alle betrokken partijen van de Kenniscampus is Public Result gevraagd een integraal positioneringsdocument en een roadmap op te stellen, waarbij de gewenste organisatiestructuur, de rol van de gemeente als regisseur en die van de andere actoren, evenals de verbinding van de Kenniscampus met het bedrijfsleven aan de orde komen.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?