Kwartiermaker procesbegeleiding VO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Onderwijs

De gemeenten en schoolbesturen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en omliggende gemeenten Vianen, Werkendam, Woudrichem en Aalburg hebben de Transitieatlas voortgezet onderwijs laten uitvoeren door Public Result. Het instrument Transitieatlas is ingezet om de schoolbesturen, gemeenten en andere betrokken partijen richting te geven in de zoektocht naar hoe om te gaan met leerlingendaling en de gevolgen die dit heeft in een gedifferentieerd onderwijslandschap zoals dat in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden e.o. te vinden. Het eindrapport is in november 2016 aangeboden aan de regiegroep.  

De opbrengst van de Transitieatlas vraagt volgens de regio om een bestuurlijke reactie. De regiegroep heeft zodoende op 15 december jl. het eindrapport aan de bestuurders van scholen en gemeenten in de regio aangeboden voor reactie en reflectie. Deze reacties zijn door Public Result gebundeld in het “Huiswerkdocument”.

Om verder vorm te geven aan de bestuurlijke reactie is in overleg met gemeente- en onderwijsbestuurders besloten een rondetafelbijeenkomst te organiseren waar eerst de bestuurders uit het onderwijs aan zet worden gebracht. Tijdens deze bijeenkomst, die door Public Result werd begeleid, zijn de highlights uit het Huiswerkdocument besproken met de bestuurders. Vervolgens is besproken welke vragen voor vervolgstappen dit oproept en tot slot of er behoefte is aan een externe procesbegeleider en hoe deze rol kan worden ingevuld.

Nieuws

Over kennisgebied Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs op alle niveaus is een belangrijke voorwaarde om kinderen en jongeren volwaardig deel te kunnen laten nemen in de maatschappij. Voor het...

Lees verder >