Kwartiermaker procesbegeleiding VO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Onderwijs

De gemeenten en schoolbesturen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en omliggende gemeenten Vianen, Werkendam, Woudrichem en Aalburg hebben de Transitieatlas voortgezet onderwijs laten uitvoeren door Public Result. In het primair onderwijs is deze daling reeds een aantal jaar gaande: tussen 2005 en 2014 is het aantal basisschoolleerlingen met 11% gedaald. In 2014 is in de regio hiervoor de transitieatlas reeds ingezet in het primair onderwijs en in vervolg hierop is nu een regionale procesbegeleider leerlingendaling in de regio aan de gang.

Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

Logischerwijs heeft de daling van het aantal leerlingen enkele jaren later zijn weerslag gevonden in het voortgezet onderwijs. Waar de basisscholen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden e.o. de afgelopen jaren al met leerlingendaling te maken hadden, begint de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs nu duidelijke vormen aan te nemen. De verwachte daling tussen 2015 en 2025 ligt op ongeveer 9,4% met een afname van circa 1.200 leerlingen.

Het instrument Transitieatlas is ingezet om de schoolbesturen, gemeenten en andere betrokken partijen richting te geven in de zoektocht naar hoe om te gaan met leerlingendaling en de gevolgen die dit heeft in een gedifferentieerd onderwijslandschap zoals dat in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden e.o. te vinden. Het eindrapport is in november 2016 aangeboden aan de regiegroep en te downloaden in het onderstaande.

Public Result heeft de transitieatlas uitgevoerd en partijen bestuurlijk ondersteund in het formuleren van de gezamenlijke vervolgstappen.

Nieuws

Werken bij Public Result?