Meerjarenbeleidsplan WMO voor de gemeente Wassenaar Wonen, Zorg

Met ingang van 1 januari 2007 is elke gemeente in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Belangrijk motto van het Wmo is “meedoen”. Het is de bedoeling dat jong en oud, ongeacht maatschappelijk of economische positie en ongeacht beperkingen, kan deelnemen aan de samenleving. Deze verantwoordelijkheid ligt in beginsel bij de burger zelf. Soms is er steun nodig van familie, vrienden, vrijwilligers uit de buurt of verenigingen. Als mensen zich echt niet kunnen redden, ondanks zorg uit de omgeving, zorgen individuele voorzieningen uit de Wmo voor een vangnet.

Public Result heeft tijdelijk het programmamanagement Wmo voor de gemeente Wassenaar ingevuld. De programmamanager Wmo heeft daarvoor het meerjarenbeleidsplan Wmo van de gemeente Wassenaar naar de Raad begeleid en een uitvoerings- en organisatieplan opgesteld. Het resultaat hiervan was een volledig operationele Wmo in Wassenaar per 1 juni 2008.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?