Meerjarenbeleidsplan WMO voor de gemeente Wassenaar Wonen, welzijn en zorg

Met ingang van 1 januari 2007 is elke gemeente in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Belangrijk motto van het Wmo is “meedoen”. Het is de bedoeling dat jong en oud, ongeacht maatschappelijk of economische positie en ongeacht beperkingen, kan deelnemen aan de samenleving. Deze verantwoordelijkheid ligt in beginsel bij de burger zelf. Soms is er steun nodig van familie, vrienden, vrijwilligers uit de buurt of verenigingen. Als mensen zich echt niet kunnen redden, ondanks zorg uit de omgeving, zorgen individuele voorzieningen uit de Wmo voor een vangnet.

Public Result heeft tijdelijk het programmamanagement Wmo voor de gemeente Wassenaar ingevuld. De programmamanager Wmo heeft daarvoor het meerjarenbeleidsplan Wmo van de gemeente Wassenaar naar de Raad begeleid en een uitvoerings- en organisatieplan opgesteld. Het resultaat hiervan was een volledig operationele Wmo in Wassenaar per 1 juni 2008.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten