Voorzitter discussie aanscherping EPC

In het Bouwbesluit worden sinds 1995 eisen gesteld ten aanzien van de energiezuinigheid en zijn de energieprestatienormen geïntroduceerd. Met deze introductie van de energieprestatienormen is ervoor gekozen om de bouwwereld zelf te laten kiezen maatregelen worden toegepast om aan de vereiste energieprestaties te voldoen. EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en is een maat voor de energie-efficiënte van de woning. Hoe lager de coëfficiënt, des te lager het energiegebruik van de woning.

Woningen steeds energiezuiniger

Door de eisen aan de EPC aan periodiek aan te scherpen, zullen woningen steeds energiezuiniger worden. Het doel is om in 2020 een EPC van 0 te bereiken.
Public result heeft SenterNovem ondersteund in de voorbereiding en het voorzitten van de expertmeeting met vertegenwoordigers van de G4 en enkele marktpartijen (corporatie, projectontwikkelaar, architect, aannemer) over de aanscherping van de EPC per 1 januari 2006.

Nieuws

Werken bij Public Result?