Ondersteuning afd. Programmamanagement Gemeente Den Haag Wonen, welzijn en zorg

De 'Stimuleringsregeling woningbouwprojecten' van het Ministerie van WWI is een subsidieregeling waarmee wordt beoogd woningbouwprojecten vlot te trekken die stilgevallen of vertraagd zijn door de crisis. De regeling stimuleert zowel de woningmarkt als de werkgelegenheid en maakt onderdeel uit van de crisismaatregelen van het Kabinet. Voor de regeling is een totaalbudget beschikbaar van 395 miljoen euro. Dit bedrag is gedurende 2009 en 2010 in drie tranches verdeeld. Alleen gemeenten konden hiervoor aanvragen indienen.

Programmamanagement

Public Result heeft de afdeling Programmamanagement van de gemeente Den Haag ondersteund bij het selecteren en indienen van projecten voor de subsidieregeling.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Interim Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten