Prestatieafspraken gemeente in het Groene Hart Wonen

Public Result heeft een gemeente in het Groene Hart ondersteund bij het formuleren van uitgangspunten voor het opstellen van nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente en een corporatie.

Prestatieafspraken afgesloten

De gemeente en de corporatie hebben voor de periode 2006-2010 prestatieafspraken afgesloten en willen voor de daaropvolgende periode nieuwe afspraken maken. Hierbij is ook gekeken naar de kaders van het ministerie van VROM in het licht van Europese regelgeving.

Nieuws

Werken bij Public Result?