Prestatieafspraken gemeente in het Groene Hart Wonen, welzijn en zorg

Public Result heeft een gemeente in het Groene Hart ondersteund bij het formuleren van uitgangspunten voor het opstellen van nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente en een corporatie.

Prestatieafspraken afgesloten

De gemeente en de corporatie hebben voor de periode 2006-2010 prestatieafspraken afgesloten en willen voor de daaropvolgende periode nieuwe afspraken maken. Hierbij is ook gekeken naar de kaders van het ministerie van VROM in het licht van Europese regelgeving.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten