Ondersteuning D-NL werkgroep hoogwateroefening 2020 Stedelijke netwerken, Wonen, welzijn en zorg

Grensoverschrijdende samenwerking met impact
Eind 2016 hebben waterschappen, Kreise en andere betrokken organisaties gezamenlijk een Duits-Nederlandse hoogwateroefening uitgevoerd. Uit de evaluatie zijn een aantal belangrijke verbeterpunten naar voren gekomen, vooral wat betreft de onderlinge communicatie. Een Duits-Nederlandse werkgroep is de afgelopen jaren aan de slag geweest om deze verbeterpunten op te pakken. In het voorjaar van 2020 wordt in het kader van het INTERREG-project ‘LIVING Vecht-Dinkel’ opnieuw in de Nederlands-Duitse grensregio geoefend. Enerzijds om de sinds 2016 gemaakte verbeteringen te testen en anderzijds om de grensoverschrijdende samenwerking tijdens hoogwatersituaties op verschillende niveaus opnieuw onder de aandacht te brengen. De D-NL werkgroep ‘Hoogwater’ gaat na een afbakening van de algemene doelstellingen in 2018 dit jaar volop aan de slag met de voorbereiding van de oefening. Om de nodige vaart in deze voorbereiding te kunnen houden is Public Result ingeschakeld. Stefan Michel ondersteunt vanuit zijn kennis van het grensoverschrijdend waterbeheer dit voorbeeldproject van Duits-Nederlandse samenwerking dat echt het verschil kan maken.

Hierbij zijn een aantal randvoorwaarden van belang:

  • Hoe kunnen de uiteenlopende oefendoelen worden gecombineerd? Het gaat om drie niveaus: de grensoverschrijdende samenwerking; de afstemming tussen verantwoordelijke bestuurders; de omgang met communicatieve vraagstukken.
  • De deelnemende organisaties kennen verschillende uitgangspunten en verwachtingen.
  • Uit de evaluatie van de oefening in 2016 zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. In 2020 zal worden gecheckt in hoeverre deze problemen ondertussen zijn opgelost.
  • Duitse en Nederlandse deelnemers werken samen op basis van hun eigen structuren, ervaringen en verwachtingen. De samenwerking vergt continu begeleiding en bemiddeling.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >