Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid Wonen, Zorg

Nederland heeft zijn oorspronkelijke toppositie, met een lage zuigelingen- en perinatale sterfte, verruild voor een positie met een hogere zuigelingen- en perinatale sterfte dan gemiddeld in de Europese Unie. Binnen Nederland kent Den Haag het hoogste perinatale sterftecijfer. Daar komt bij dat onderzoek heeft aangetoond dat sociaal economische gezondheidsverschillen een twee maal zo hoge sterfte tot gevolg hebben op 'het Veen' dan op 'het Zand'.

Deze stand van zaken heeft ertoe geleid dat de gemeente Den Haag, en de GGD in het bijzonder vanwege de verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheidszorg, er veel aan is gelegen om de perinatale gezondheid te bevorderen.

De afgelopen jaren is zowel landelijk, als lokaal in Haaglanden door verschillende partijen een aantal initiatieven opgezet om de problematiek rondom de perinatale sterfte aan te pakken.

Om een Haagse, samenhangende maatwerkaanpak te kunnen ontwikkelen ter bevordering van de perinatale gezondheid heeft Public Result  de programma aanpak ontwikkeld.

 

Bijgevoegd vindt u een verslag van het geboortezorgcongres mei 2016 en de resultaten en een publicatie met daarin de resultaten van de inzet van het Haagse geboortezorgnetwerk tot nu toe.

Werken bij Public Result?