Interim-onderhandelaar Ypenburg Wijkenaanpak

In het kader van een gemeentelijke herindeling is Rijswijk in 2002 uitgetreden uit het samenwerkingsverband Ypenburg. Daartoe is een commissie van onderhandelaars namens de gemeenten Rijswijk, Den Haag en Pijnacker Nootdorp ingesteld.  De commissie heeft een advies uitgebracht over de hoogte van het bedrag dat werd uitbetaald aan de gemeente Rijswijk ter compensatie van het uittreden van de gemeente uit de gemeenschappelijke regeling.

Interim-onderhandelaar

Public Result heeft in de maanden mei en juli opgetreden als interim-onderhandelaar in de commissie en daartoe een korte evaluatie opgesteld.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Interim Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?