Prestatieafspraken gemeente Rijnwoude Wonen, welzijn en zorg

De gemeente Rijnwoude en de plaatselijke woningcorporatie Habeko Wonen hebben prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2010-2015. De prestatieafspraken betreffen de belangrijkste prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Habeko Wonen wil zich de komende jaren nadrukkelijk profileren aan maatschappelijke ondernemers, zodat ook afspraken over wonen-welzijn zorg, investeren in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid deel uitmaken van de prestatieafspraken.  

SMART formuleren van de prestatieafspraken

Veel aandacht is gegeven aan het SMART formuleren van de prestatieafspraken. In combinatie met de lange looptijd van de prestatieafspraken betekent dit dat ze jaarlijks moeten worden bezien en zo nodig geactualiseerd. Daartoe is ook een eenvoudig monitoringsysteem ontwikkeld.

Public Result heeft de gemeente Rijnwoude ondersteund bij het opstellen van de prestatieafspraken met de corporatie.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Alle producten