Procesmanagement Knoop Leiden-West Regionale investeringsagenda

De Knoop Leiden-West beslaat het gebied rond de kruising van de A44, de N206 en de toekomstige RijnGouwelijn, en aanliggende gebieden in de betrokken gemeenten. De gemeenten in het plangebied Leiden, Oestgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, en de Universiteit Leiden en de Provincie Zuid-Holland hebben samen een Masterplan voor het gebied ontwikkeld.

Het is een ambitieus plan waarin de ligging van het gebied en de uitstekende bereikbaarheid mogelijkheid bieden voor een dynamisch en multifunctionele stedelijke ontwikkeling met wonen, werken en recreëren. De verwachting was dat in het gebied 15.000 mensen aan de slag zouden kunnen in de bioscience en life science, 3.000 nieuwe woningen in diverse prijsklassen kunnen worden gebouwd en kan worden gerecreëerd in een groot park met stedelijk groen aan weerszijden van de Oude Rijn.

Over de uitvoering van het ruimtelijke programma zijn door de betrokken gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Universiteit Leiden (als grondeigenaar) afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst gaat in op de planning en financiering van de deelprojecten en ligt momenteel voor besluitvorming voor in de diverse gemeenteraden en Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Public Result heeft de betrokken partijen (gemeente Leiden, Oestgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, de Universiteit Leiden en de Provincie Zuid-Holland) ondersteund van september 2003 tot in 2005 met procesmanagement in dit project en stelde het Masterplan op.

Het herontwikkelen van Leeuwenhoek naar een internationaal vooraanstaand kenniscluster op het gebied van de biolife science, maakte onderdeel uit van het project.
 Het terrein wordt een hoogwaardig stedelijk gebied, met aanwezigheid van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden en andere sectoren. Het park is economisch en ruimtelijk interessant, omdat het een fysieke concentratie is van een voorhoedetechnologie en de betrekkelijk kleine Leidse regio verbindt met een wereldwijde ontwikkeling. Een ontwikkeling die in korte tijd in de Verenigde Staten tot een economische en technologische sector van grote betekenis heeft geleid en die nu in Azië forse investeringsimpulsen krijgt. De industriële bedrijvigheid in het Bio Science Park genereert opbrengsten buiten de regio, en zelfs buiten Nederland. Er is sprake van een sterke koopkracht/toevloeiing naar de vestigingsregio van het biolife sciences cluster.

Pulic Result heeft in februari 2004 een bestuurlijke workshop over de inrichting van dit gebied geleid. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Universiteit, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast was de directie van een aantal vooraanstaande bedrijven in het gebied uitgenodigd. Het doel van de workshop was met elkaar de ambitie voor de biolife science verder vorm te geven.

 

 

Werken bij Public Result?