Regiegroep Regeldruk Economische structuurversterking

Een belangrijk speerpunt van het kabinet in 2008 was het terugdringen van regeldruk voor ondernemers. In 2007 is hiervoor de Regiegroep Regeldruk ingesteld. De Regiegroep Regeldruk is een samenwerkingsverband van de ministeries van Economische Zaken en Financiën en heeft zich in de toenmalige kabinetsperiode ingezet om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Het kabinet heeft bepaald dat het terugdringen van regels op vier gebieden merkbaar moest gebeuren:

  1. verminderen van administratieve lasten;
  2. verbetering van de dienstverlening;
  3. aanpassingen van het vergunningenstelsel;
  4. het verbeteren van toezicht.

Het behalen van het verminderen van de regeldruk voor bedrijven

De gemeenten in Nederland kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van het verminderen van de regeldruk voor bedrijven. Daarom zijn er diverse projecten en instrumenten beschikbaar gesteld ter ondersteuning van gemeenten bij het terugdringen van de regeldruk, o.a. door de VNG op de website minderregelsmeerservice. Public Result heeft de Regiegroep Regeldruk ondersteund door het opstellen van drie producten: een business case, een resultatenlijst en een checklist. De drie producten dienen ter onderbouwing van de visie van de Regiegroep Regeldruk op het thema “regeldruk en gemeenten”.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?