Economische Visie Zuid-Holland Economische structuurversterking

De Economische Visie Zuid-Holland 'Internationaal Concurrerend, Innovatief en Duurzaam' is een krachtige visie op de wenselijke ontwikkeling van de economie in Zuid-Holland, waarin de provincie zelfbewust en helder kenbaar maakt wat andere partijen van de provinciale inzet kunnen en mogen verwachten. En omgekeerd wat de provincie vanuit haar sturingsrol verwacht van de andere partijen.

Public Result heeft in de periode 2007-2008 een bijdrage geleverd.

In de eerste plaats is de projectleiding van de Provincie Zuid-Holland ondersteund in het maken van de economische visie door het organiseren en aansturen van het proces, de (eind)redactie op de conceptvisie en visie, inhoudelijke ondersteuning, themagesprekken en rondetafelbijeenkomsten (mede) voorbereid, deelgenomen en verslag gelegd.  Daarnaast heeft Public Result het proces van interactieve ondersteuning inhoudelijk ondersteund en de opmerkingen uit het college verwerkt.

In het vervolg daarop heeft Public Result de Economische Visie van Zuid-Holland verwoord in een uitvoeringsprogramma. Daarbij is de provincie Zuid-Holland verder ondersteund door de eindredactie op het uitvoeringsprogramma en inhoudelijke ondersteuning.

Nieuws

Werken bij Public Result?