Voortgang economische clusters Provincie Zuid-Holland Economische structuurversterking | 2009

In de periode 2007-2008 heeft Public Result de Provincie Zuid-Holland ondersteund bij het opstellen van een Economische Visie en de uitwerking hiervan in actieprogramma’s. Als vervolg hierop heeft Public Result in 2009 een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de tussenrapportage “Actieprogramma Economische Clusters en Arbeidsmarkt & Onderwijs”.

De uitvoering van de Economische Visie is o.a. vastgelegd in het Actieprogramma Economische Clusters, dat de Gedeputeerde Staten op 23 mei 2008 heeft vastgesteld. Daarmee investeert de Provincie Zuid-Holland in de economische clusters die bepalend zijn voor de concurrentiepositie van Zuid-Holland: Greenports, Life en Healthsciences, Water- en Deltatechnologie en Transport en Logistiek.

De tussenrapportage “Actieprogramma Economische Clusters en Arbeidsmarkt & Onderwijs” van 2009 schetst een beeld van de inmiddels behaalde resultaten voor elk van de deelgebieden en de geleverde bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. In lijn met de ambities van Provincie Nieuwe Stijl concentreert Zuid-Holland zich op de hoofdtaken en zet in op een daadkrachtig en uitvoeringsgericht economisch beleid in nauwe samenwerking met strategische partners.

Klik hier voor het Actieprogramma Economische clusters en Arbeidsmarkt & Onderwijs (PDF).

Nieuws

Werken bij Public Result?